Verplichting door de overheid brengt voordelen met zich mee voor kantoren
case bakkerij

Nederland telt zo’n 100.000 kantoren. Dit zijn ruimtes waarin administratief werk wordt verricht. Op het eerste gezicht lijken kantoren geen grote vervuilers als je ze vergelijkt met fabrieken bijvoorbeeld. Toch hebben kantoorgebouwen een groot aandeel in de milieuvervuiling, doordat zo’n 80% van de kantoren in Nederland niet efficiënt met hun energie omgaat. Ze verspillen gemiddeld 25 tot 30%. Het terugdringen van die verspilling is een makkelijke manier om energie te besparen. Via wetten word je daar als kantooreigenaar door de overheid zelfs toe verplicht. 

Vraagstelling

Eén van de verplichtingen die de overheid stelt, is dat kantoren in Nederland die groter zijn dan 100 vierkante meter, op 1 januari 2023 minimaal een energielabel C moeten hebben. Voldoet jouw gebouw niet aan de eis, dan mag je het niet meer als kantoor gebruiken. 

Tijdens gesprekken met kantooreigenaren krijgen we vaak de vraag of die verplichting nou wel of niet voor het desbetreffende pand geldt. De verplichting geldt namelijk niet voor elk kantoor. Met name bedrijven die bestaan uit een kantoor en een andere ruimte, zoals een grote opslagruimte, vragen zich af of ze nou een kantoor of magazijn zijn. Andere vragen die we regelmatig krijgen, gaan over hoe je achterhaalt wat het huidige energielabel is en hoe je er nou precies voor zorgt dat je een energielabel C of hoger krijgt. Die vragen en de snel naderende datum zorgen voor onnodige stress. Als pandeigenaar zie je de meerwaarde van de verplichting dan niet altijd meer in, terwijl die er wel degelijk is. 

Oplossing

Weet je niet zeker of de verplichting voor jouw kantoorpand geldt? Wij zoeken het graag voor je uit. Als blijkt dat de verplichting van toepassing is, kunnen we je helpen bij het achterhalen van het huidige energielabel. Is dat een D of lager? Dan starten we met Maatwerkadvies. Tijdens het Maatwerkadvies geven we niet alleen aan welke maatregelen genomen moeten worden om een C te scoren, maar ook wat er nodig is om een label B of zelfs een A te krijgen. Daarbij vermelden we wat de investering kost en wat de terugverdientijd is. Ook geven we advies over financierings- en subsidiemogelijkheden. Op die manier kun jij een weloverwogen keuze maken. We eindigen het traject met het opvragen en registreren van het nieuwe energielabel. 

Resultaat 

Door te voldoen aan de verplichting kun jij met een gerust hart ondernemen: jouw kantoor wordt niet gesloten en je ontvangt geen boete. Een gunstige bijkomstigheid van deze verplichting, is de waardevermeerdering van het pand. De waarde van een pand stijgt namelijk naarmate het energielabel hoger wordt. Daarnaast levert een hoger energielabel meer comfort op. En tot slot is een gebouw met een label C, B of A een stuk energiezuiniger dan met een D of lager. Je bespaart dus op je energierekening. 

De voordelen van Premium

Inzicht

Voor je kunt starten met energie besparen, heb je inzicht nodig in de manieren waarop dat kan. Wij brengen dat voor je in kaart.

Besparen

Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw financiën.

Gemak

Bij energiebesparing komt een boel geregel en uitzoekwerk kijken. Wij nemen dat uit handen.

vergadering