arrow_drop_up arrow_drop_down

Waar kunt u energie besparen?

Onafhankelijk inzicht in uw zakelijk energieverbruik.

Energiemonitoring

Meten is weten. Om efficiënt en structureel energie te besparen moet u eerst weten hoeveel u verbruikt. Met onze energiemonitor maken we uw energieverbruik per kwartier voor u inzichtelijk. De data slaan we op in uw persoonlijke energieportaal en kunt u ten alle tijden raadplegen. Zo weet u wat u verbruikt, op welk moment en kunt u beginnen met het besparen van energie en kosten.
5.500+

Aansluitingen in beheer

3.000+

Tevreden klanten

10%

Gemiddelde energie besparing

Geen tijd? Wij regelen het voor u.

Onafhankelijke data-opslag

Om aan de informatieplicht te voldoen, moet u de lijst met erkende maatregelen voor uw branche invullen. De lijst bestaat uit 40 tot 80 maatregelen die gaan over onder andere uw verlichting, warmteregeling, pandisolatie en -ventilatie. Het rapport dient u vervolgens in met uw eHerkenning in het eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tot 30% energie besparen

Vanaf 2 juli haalt het bevoegd gezag de rapportages van de informatieplicht energiebesparing in eLoket op om te controleren of u hieraan heeft voldaan. Voldoet u nog niet aan de informatieplicht, dan treedt uw gemeente handhavend op. De precieze invulling hiervan bepaalt de gemeente zelf, maar heeft hoe dan ook financiële gevolgen in de vorm van een dwangsom. U krijgt dan een termijn opgelegd waarbinnen u alsnog aan de informatieplicht moet voldoen. Doet u dit niet, dan volgt een boete die flink kan oplopen, tot wel €1.000,- per erkende energiebesparende maatregel.

De voordelen op een rij

Een Erkende Maatregel

Onze Energiemonitoring is een Energieregistratie- en bewakingssysteem die terug te vinden zijn in de Erkende Maatregelen van de overheid.


Weten wat je verbruikt

Door het energieverbruik te registreren en analyseren weten we hoe veel energie er per kwartier wordt verbruikt. Hiermee kunnen we vervolgens energie besparende maatregelen aanbevelen en de effectiviteit van deze energie besparende maatregelen meten.


Regel het vandaag nog!