Nederlandse gasvoorraden zo goed als leeg
case bakkerij

In de jaren ‘60 begon Nederland met het oppompen van gas uit de enorme gasbel onder het Groningse Slochteren. Samen met kleinere gasvelden in de Noordzee, biedt dat een enorme hoeveelheid gas. Nederland was tot een paar jaar geleden de grootste gasproducent van Europa. Inmiddels is er een groot gebrek aan gas in Nederland. De gasprijs is hier dit jaar door verviervoudigd. Dat ons land steeds minder kan voorzien in de eigen gasbehoefte brengt risico’s met zich mee.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, steenkool en aardolie, komt het broeikasgas CO2 vrij. Broeikasgassen zijn slecht voor het klimaat en daarom wil de overheid dat we ze minder uitstoten. Het doel is om in 2050 CO2-vrij te zijn. Een manier om dat te doen, is door fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energie.

Het vervangen van aardgas door duurzame energiebronnen gaat langzaam. In Nederland gebruiken we namelijk zoveel gas dat het niet mogelijk is om van de één op de andere dag duurzame alternatieven in te zetten. Volgens GasTerra zijn we de afgelopen 5 jaren meer gas gaan gebruiken. Elektriciteitsproducenten spelen een belangrijke rol: tegenwoordig gebruiken ze gas om stroom op te wekken, omdat het gebruik van kolen sinds 2019 verboden is.

Gasreserves nog nooit zo laag geweest


Het aanbod van Nederlands gas neemt af om verschillende redenen. Allereerst zijn er de gaswinningsproblemen in Groningen. Door de gaswinning verzakt de bodem. In sommige gevallen zo erg, dat er aardbevingen ontstaan. Huizen en gebouwen lopen hierdoor schade op. De overheid heeft daarom bepaald dat de gaswinning moet verminderen. Over een jaar of 10 is de gaswinning in Groningen mogelijk al helemaal gestopt.

Ten tweede zit er steeds minder gas in de 200 kleinere gasvelden. Die velden zijn in totaal verantwoordelijk voor bijna de helft van het Nederlandse gas. Er zijn mogelijk meer potentiële gasvelden in Nederland. De overheid geeft echter geen vergunningen meer af om naar die velden te zoeken.

Afhankelijk van het buitenland


De Nederlandse gasvoorraden zijn leger dan ooit. We worden daardoor steeds afhankelijker van gas uit het buitenland. In 2018 was de gasimport voor het eerst sinds tientallen jaren hoger dan de export.

We zijn gewend om op elk moment te beschikken over de gewenste hoeveelheid energie. Door afhankelijk te zijn van het buitenland, neemt die leveringszekerheid af. Dat er op dit moment genoeg gas beschikbaar is voor een bepaalde prijs, biedt geen garantie voor de toekomst. Ook is het om geopolitieke redenen de vraag of je als land afhankelijk wil zijn van Rusland of andere grootmachten.

De voordelen van Premium

Inzicht

Voor je kunt starten met energie besparen, heb je inzicht nodig in de manieren waarop dat kan. Wij brengen dat voor je in kaart.

Besparen

Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw financiën.

Gemak

Bij energiebesparing komt een boel geregel en uitzoekwerk kijken. Wij nemen dat uit handen.

vergadering