Drukte op het elektriciteitsnet hindert grootverbruikers
case bakkerij

Op steeds meer locaties in Nederland kampt het energienetwerk met grote drukte. Er is daardoor niet altijd genoeg ruimte op het net beschikbaar om de gewenste hoeveelheid elektriciteit te transporteren. Dit heeft directe consequenties voor jou als grootverbruiker. 

Capaciteitsproblemen

Toen het elektriciteitsnet werd aangelegd, was er enkel en alleen sprake van het leveren van stroom. Het net bestond uit verkeer dat één richting op ging. Met de komst van hernieuwbare energie is de mogelijkheid om elektriciteit terug te leveren ontstaan. Met zonnepanelen bijvoorbeeld, kun je stroom opwekken en het overschot verkopen. Het elektriciteitsnet bestaat nu dus uit tweerichtingsverkeer.

Tegelijkertijd neemt de vraag naar elektriciteit toe. Vanwege de energietransitie gebruikt men steeds meer stroom als alternatief om de CO2-uitstoot te verlagen. Denk aan elektrische auto’s, elektrisch koken en warmtepompen. De combinatie van de groeiende vraag naar elektriciteit en het terugleveren van elektriciteit, zorgt voor een drukte op het net. Dit kan het net niet aan. Er ontstaan capaciteitsproblemen, zoals spanningsproblemen, het niet kunnen terugleveren van stroom, het niet kunnen verzwaren van aansluitingen of niet het gewenste elektrisch vermogen kunnen krijgen.

Gevolgen voor grootverbruikers

Is er in jouw regio een gebrek aan ruimte op het net, dan kan dat directe gevolgen voor je hebben. Ben je van plan de productiecapaciteit te verhogen, zonnepanelen te nemen of elektriciteit terug te leveren bijvoorbeeld? Dan raden we aan eerst contact op te nemen met onze serviceafdeling. Wij controleren of er genoeg ruimte beschikbaar is om de plannen uit te voeren.

Gevolgen voor toekomstige bedrijven

Ook als toekomstig bedrijf kun je hinder ervaren door de capaciteitsproblemen. Zo geeft netbeheerder Liander aan dat het elektriciteitsnet in Amsterdam in twee gebieden vol zit. Wil je daar een supermarkt, groot restaurant, kantoor of fabriek starten, dan kan de netbeheerder pas weer voorzien in capaciteit, nadat zij het net in die regio hebben uitgebreid.

Congestiemanagement: een tijdelijke oplossing

Netbeheerders werken hard om de capaciteitsproblemen op te lossen. Dat doen ze door het net uit te breiden. Dit kost echter veel tijd en geld, waardoor de problemen niet snel opgelost zijn. Daarom kijken netbeheerders samen met de overheid naar tijdelijke oplossingen, zoals congestiemanagement.

Het tekort aan transportcapaciteit noemen we congestie. Wanneer er sprake is van structurele congestie, zijn netbeheerders verplicht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van congestiemanagement. Dit houdt in dat de beperkt beschikbare ruimte wordt verdeeld. Bedrijven in het gebied met capaciteitstekorten geven aan tegen welke prijs zij bereid zijn om geplande producties niet uit te voeren, zodat er meer ruimte op het net vrijkomt. Bedrijven buiten het gebied kunnen vervolgens een bod uitbrengen om die producties over te nemen. De netbeheerder vergoedt deze kosten.

Congestiemanagement is een tijdelijke oplossing. Is deze tussenoplossing niet mogelijk, dan legt de netbeheerder een voorlopige transportbeperking op. Aanvragen voor teruglevering of verzwaring worden in zo’n periode dan ook afgewezen.

Zo maak jij ruimte vrij op het net

Het gecontracteerd transportvermogen (GTV) is het vermogen dat voor jouw bedrijf gereserveerd is op het elektriciteitsnet. Hoe hoger het GTV, hoe meer je betaalt. Wij zien regelmatig dat het GTV veel hoger is dan het vermogen dat daadwerkelijk nodig is. Door het GTV te verlagen, komt er meer ruimte vrij op het elektriciteitsnet én dalen jouw kosten.

Onze energieadviseurs helpen je graag om de precieze elektriciteitsvraag in kaart te brengen en het GTV te verlagen. Neem voor meer informatie contact op met je accountmanager of via service@enpron.nl

De voordelen van Premium

Inzicht

Voor je kunt starten met energie besparen, heb je inzicht nodig in de manieren waarop dat kan. Wij brengen dat voor je in kaart.

Besparen

Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw financiën.

Gemak

Bij energiebesparing komt een boel geregel en uitzoekwerk kijken. Wij nemen dat uit handen.

vergadering