Elektriciteit duurder door stijgende CO-2 prijs

1_qyloeOVxS5h2VSzz0vgpCA

De elektriciteitsprijzen zitten sinds een aantal weken in de lift. Stijgende energieprijzen zijn niet ongebruikelijk en worden eigenlijk altijd weer gevolgd door een daling.

De schommelingen ontstaan door gebeurtenissen in de wereld die invloed hebben op de vraag naar, en het aanbod van, energie. In de huidige situatie ligt het net even anders. Op dit moment zorgen de emissiehandel en de CO2-heffing voor duurdere elektriciteitsprijzen.

Die twee factoren verdwijnen voorlopig niet. Het gevolg is dat de elektriciteitsprijzen de komende tijd relatief hoog blijven. In deze blog lees je wat emissiehandel is, wat de CO2-heffing inhoudt en hoe die twee de prijs van elektriciteit beïnvloeden.

Emissiehandel

De EU heeft besloten dat de Europese industrie per jaar een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen mag uitstoten. Elk jaar daalt die maximale hoeveelheid, met een ander woord ‘plafond’ genoemd, met 2,2%. Op die manier draagt Europa bij aan het verbeteren van het milieu. Om bedrijven te helpen zich aan die regel te houden, is de ‘emissiehandel’ in het leven geroepen. Bedrijven die jaarlijks meer dan 25 ton van het broeikasgas CO2 uitstoten, doen verplicht mee aan die emissiehandel, ook wel European Union Emissions Trading System of afgekort EU ETS genoemd. Producenten van elektriciteit vallen ook onder deze verplichte regeling.

‘Emissie’ is een ander woord voor luchtvervuiling. Een ‘emissierecht’ kun je zien als een tegoedbon om een bepaalde hoeveelheid vervuiling uit te mogen stoten. Het aantal emissierechten dat beschikbaar is, hangt af van de hoogte van het plafond dat steeds lager wordt. Er zijn dus steeds minder emissierechten beschikbaar. Elk bedrijf dat aan de emissiehandel meedoet, krijgt per jaar een aantal van die emissierechten. Per ton uitstoot, levert een bedrijf één emissierecht in.

Een bedrijf dat minder uitstoot dan het emissierechten heeft, mag die emissierechten verkopen aan bedrijven die meer uitstoten dan waar zij recht op hebben. Deze handel in emissierechten noemen we ‘emissiehandel’.

Er is nog een tweede optie voor bedrijven die minder emissierechten hebben dan ze uitstoten en dat is het nemen van maatregelen die de hoeveelheid uitstoot omlaag brengen. Een bedrijf maakt zelf de afweging welke optie de voordeligste is.

CO2-heffing

De CO2-heffing is een heffing die door de Nederlandse overheid is bepaald. De heffing houdt in dat industriële bedrijven die veel CO2 uitstoten, vanaf 2021 belasting betalen over het teveel dat zij aan uitstoot produceren. De reden dat de CO2-heffing naast de EU ETS bestaat, is dat het kabinet vindt dat de EU ETS niet voldoende bijdraagt aan de doelen van het klimaatakkoord. Er is echter een werking tussen de twee: als de emissieprijzen stijgen, dan daalt de CO2-heffing en andersom. De komende jaren gaat de heffing voor steeds meer bedrijven gelden en wordt de prijs hoger.

Stijgende elektriciteitsprijzen

Het opwekken van elektriciteit zorgt voor veel CO2-uitstoot. De producenten van energie hebben daardoor te maken met zowel de emissiehandel als de CO2-heffing. De prijs die zij betalen voor het uitstoten van CO2 wordt jaarlijks hoger. Hierdoor zijn hun kosten hoger. Die extra kosten berekenen zij door in hun prijzen, waardoor het duurder wordt voor energieleveranciers om elektriciteit in te kopen. De energieleveranciers berekenen die extra kosten vervolgens door aan jou, de afnemer.

Doordat de hoeveelheid CO2 die uitgestoten mag worden de komende jaren daalt, wordt het produceren van elektriciteit steeds duurder. Door te investeren in een duurzame productie kan een bedrijf de hoge CO2-kosten vermijden. Maar ook zo’n investeringsproces kost geld. De extra kosten die producenten de komende tijd maken, zijn de reden dat de elektriciteitsprijzen voorlopig niet zoveel dalen als je normaal gewend bent. Dit is een belangrijk gegeven om in gedachten te houden als je je energie inkoopt.

Wil je energie inkopen, advies over het inkopen van energie of meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op via je accountmanager of service@enpron.nl.

Delen

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Contact

Enpron
Lavendelheide 7a
9202PD Drachten
+31857734110
service@enpron.nl
KvK nummer: 57089876