Page content

Wetchecker Informatieplicht

  

Wetchecker Informatieplicht

Om te checken of u ook moet voldoen aan de Informatieplicht hebben we een Wetchecker gemaakt. Als u een Informatieplicht heeft kunt u een terugbelverzoek achter laten om advies te krijgen over uw situatie. Ook kunt u meteen de Informatieplicht Service aanvragen. Dan wordt u opdracht meteen in verwerkt.

Ongeveer 100.000 bedrijven in Nederland moeten voor 1 juli voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Hiermee wil de overheid in kaart brengen wat u doet om minder energie te verbruiken.

 

 

De volgende inrichtingen zijn uitgezonderd van de informatieplicht:

* Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer);
* Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het (Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
* Type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;
* Bedrijven of instellingen waarvan alle inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).
* Verbruik lager dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent).
 

De volgende inrichtingen krijgen uitstel op de regeling:

* Een inrichting met een EED-auditplicht rapporteert de informatieplicht energiebesparing uiterlijk op 5 december 2019 in eLoket.

 

  • Geen categorieën