arrow_drop_up arrow_drop_down
De informatieplicht is ingediend - En nu?
1 augustus 2019 

De informatieplicht is ingediend - En nu?

 

Sinds 1 juli jl. zijn bedrijven verplicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze nemen: de informatieplicht energiebesparing. Veel bedrijven hebben dit inmiddels gedaan. Nu de rapporten zijn ingediend doemt de vraag op: wat nu? Belangrijk om te weten is dat de informatieplicht geen eenmalig project is. Bedrijven die de informatieplicht hebben ingediend, zijn hierna dan ook niet klaar.

Bedrijven met een verbruik groter dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas zijn verplicht om te rapporteren welke erkende energiebesparende maatregelen ze hebben genomen en aan welke nog moet worden voldaan. Heeft u het rapport nog niet ingediend bij de RVO? Het kan nog steeds, wacht er niet meer mee. De lokale overheden treden handhavend op, zoals we al eerder schreven.

Waar komt de informatieplicht vandaan? En wat is het doel?

Om de vervolgstappen na de informatieplicht te verduidelijken, is het handig te weten wat de informatieplicht precies inhoudt. De informatieplicht energiebesparing vloeit voort uit de Wet Milieubeheer, dat al in 1993 is ingegaan. Met oog op het klimaat is in deze wet opgenomen dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Bedrijven hebben een energiebesparingsverplichting. De maatregelen hiervoor zijn per branche opgesteld in Erkende Maatregelen Lijsten (EML) en richten zich op het verminderen van het verbruik aan kWh elektriciteit en m3 gas. In de praktijk is er sinds de invoering nauwelijks op deze erkende maatregelen toegezien, laat staan inzichtelijk gemaakt hoeveel bedrijven deze maatregelen toepassen. Het doel dat de overheid heeft met de informatieplicht energiebesparing is om inzicht te krijgen in welke bedrijven al energiebesparende maatregelen treffen en welke bedrijven dit nog niet of niet voldoende doen.

De informatieplicht ingediend? Een mooi begin!

Zoals de titel allicht laat doorschemeren, bent u na het (laten) indienen van uw rapportage in eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) niet klaar. Feitelijk heeft u nu gemeld aan welke erkende maatregelen voor uw branche u heeft voldaan en aan welke maatregelen u nog moet voldoen. U voldoet hiermee enkel aan uw informatieplicht. Nu bekend is wat u tot nu toe heeft gedaan om energie te besparen, is het zaak dat u de maatregelen waaraan u nog niet voldoet, gaat toepassen binnen uw organisatie. Pas als u alle maatregelen heeft doorgevoerd, voldoet u aan uw energiebesparingsverplichting.

Een deadline voor de energiebesparingsverplichting is er eigenlijk niet. Dit komt doordat de handhaving in handen is van het bevoegd gezag (meestal uw gemeente) en niet landelijk is vastgesteld. De verwachting is dat de gemeentes aan de hand van de rapportages bekijken welke bedrijven aan de energiebesparingsverplichting voldoen en welke nog niet. De bedrijven die er volgens de rapportages volledig aan voldoen worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Bedrijven die niet aan de energiebesparingsverplichting voldoen kunnen per maatregel een last onder dwangsom ontvangen. Dit houdt in dat u voor een gestelde deadline de erkende maatregelen alsnog dient toe te passen in uw organisatie. Doe u dit niet, dan moet u de gestelde dwangsom betalen.

Voldoen aan uw energiebesparingsplicht

Om te zorgen dat u voldoet aan uw energiebesparingsverplichting, kunt u de lijst met erkende maatregelen aanhouden die de RVO voor in totaal negentien branches heeft opgesteld. Voor een uitgebreidere toelichting per maatregel kunt u ook de kennisbank Energiebesparing en Winst raadplegen. Alle maatregelen in deze lijst vergen een investering die u binnen vijf jaar terugverdient op uw energierekening. Breng aan de hand van deze lijst in kaart welke energiebesparende maatregelen u nog moet nemen.

Als u dit inzichtelijk heeft, kunt u per maatregel bekijken op welke manier u dit in uw organisatie kunt toepassen. Voor een uitleg per maatregel kunt u de maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) raadplegen. DBO is een belangrijk onderdeel voor de toezicht op de erkende maatregelen voor energiebesparing. Hierin staat voor elke maatregel precies beschreven wat de vereiste inpassing is van de techniek, de organisatie en het gedrag binnen uw organisatie. Hiermee zorgt u ervoor dat u aan de maatregel voldoet en dat u de investering in de erkende maatregel daadwerkelijk binnen 5 jaar terugverdient.

Heeft u alle maatregelen toegepast? Dan bent u er bijna…

Als u alle erkende energiebesparende maatregelen heeft toegepast binnen uw organisatie, heeft u het grootste deel gehad. U moet er wel rekening mee houden dat de energiebesparingsverplichting geen eenmalig project is, maar een doorlopend proces. De lijsten met erkende maatregelen worden geleide de ontwikkelingen in de energiemarkt aangepast en geüpdatet met nieuwe en vernieuwde maatregelen. U dient daarom – na uw rapportage van 1 juli – eenmaal per vier jaar te rapporteren aan het bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Op deze manier wil de overheid bedrijven stimuleren te blijven investeren in verduurzaming.

Hulp nodig?

De lijst met erkende maatregelen bestaat uit betrekkelijk eenvoudige thema’s, maar ook uit complexere zaken. Als u zelf niet over de nodige technische kennis beschikt is het voldoen aan uw energiebesparingsverplichting een complexe taak. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een plan om aan uw energiebesparingsverplichting te voldoen, raden we u aan een energieadviseur in de arm te nemen.

 

 

Over de schrijver
Ik praat ondernemers en managers graag bij over allerlei energiezaken. Van nieuwe wet- en regelgeving tot kansen en bedreigingen.
Reactie plaatsen