arrow_drop_up arrow_drop_down
Prinsjesdag 2020: wat verandert er op uw energierekening?
28 september 2020 

Prinsjesdag 2020: wat verandert er op uw energierekening?

Door het broeikaseffect verandert het klimaat. De gevolgen van die klimaatveranderingen zijn gevaarlijk voor mens en milieu, dus wil de Rijksoverheid dat we in Nederland meewerken aan het verminderen van het broeikaseffect. De enige manier om dat te bereiken is door de uitstoot van CO2 te verminderen. Het doel is daarom dat Nederland in 2050 géén CO2 meer uitstoot. Om dit doel te bereiken zijn op Prinsjesdag nieuwe maatregelen gepresenteerd, waarbij net als in voorgaande jaren, gas duurder wordt en elektriciteit goedkoper. Deze veranderingen hebben effect op uw energierekening.

Opbouw van uw energierekening

Uw energierekening bestaat naast de kosten voor het transport en de levering van energie, uit overheidsheffingen. Die heffingen zijn op te delen in de energiebelasting voor gas, stroombelasting en de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). Over álle kosten betaalt u 21% btw.

Energiebelasting gas stijgt

Bij het verbranden van gas komt er CO2 vrij. Om die reden wil de overheid het gasverbruik terugdringen en uiteindelijk zelfs stoppen. Een manier om het gasverbruik te verminderen, is door het gebruik van deze energiebron minder aantrekkelijk te maken. Hoe de overheid dat doet? Door de belasting die u betaalt voor uw gasverbruik te verhogen. De overheid hoopt niet alleen dat u hierdoor zuiniger met gas omgaat, maar ook dat u groene alternatieven zoals aardwarmte overweegt. De energiebelasting voor gas stijgt met €0,0187 oftewel 1,87 cent (inclusief btw) per m³. In totaal komt dit neer op 42,17 cent (inclusief btw) per m³.

Stroombelasting daalt

Gaat u minder gas gebruiken, dan zult u waarschijnlijk meer elektriciteit verbruiken. Bijvoorbeeld doordat u overstapt op een elektrische warmte optie, zoals een warmtepomp. De overheid maakt deze overstap aantrekkelijker door de stroombelasting te verlagen. De stroombelasting daalt met €0,000041 oftewel 0,0041 cent (inclusief btw) per kWh. In totaal komt dat neer op 11,41 cent (inclusief btw) per kWh.

ODE stijgt voor zowel gas als stroom

De overheid vindt het belangrijk dat iedereen in Nederland een bijdrage levert aan de subsidiepot voor verduurzaming. Daarom betaalt elke Nederlander een overheidsheffing genaamd ODE (opslag duurzame energie). Bedrijven zijn verantwoordelijk voor zo’n twee derde deel van de ODE. De rest wordt door particulieren betaald. In 2021 stijgt de ODE voor elektriciteit tot €0,0363 oftewel 3,63 cent (inclusief btw) per kWh. De ODE voor gas wordt €0,1030 oftewel 10,30 cent (inclusief btw) per m³.

Meer korting

Zoals u heeft kunnen lezen, bestaat een groot deel van uw energierekening uit overheidsheffingen. Gelukkig kunt u daar jaarlijks een gedeelte van terugkrijgen in de vorm van heffingskorting, ook wel ‘vermindering energiebelasting’ genoemd. Zowel particulieren al ondernemers hebben recht op deze korting. De voorwaarde is dat er een elektriciteitsaansluiting aanwezig is op de locatie én dat het om een gebouw gaat met verblijfsfunctie. Huizen en kantoren vallen daar bijvoorbeeld onder, maar een garagebox niet. De vermindering energiebelasting wordt in 2021 met €31,- verhoogd.

 Verlaag uw verbruik, verduurzaam uw bedrijf

Deze trend van de verschuiving van aardgas naar elektriciteit is de afgelopen jaren al ingezet. Nu kost een kubieke meter gas tussen de €0,50 en €0,60. De komende jaren stijgen de prijzen met 2 tot 3 % per jaar. Het gebruiken van gas wordt zo steeds onaantrekkelijker gemaakt. De term ‘van het gas af’ krijgt dus steeds duidelijker invulling vanuit de regering. Als bedrijf wilt u graag anticiperen op deze oplopende kosten, maar afstand doen van het gas kan een behoorlijke ingreep beteken in uw bedrijfsproces. Ons advies is om dit in uw bedrijf bespreekbaar te maken met degene die technisch verantwoordelijk is voor het proces, maar ook met degene die financieel verantwoordelijk is. Wilt u van deze kosten af dan zal er geïnvesteerd moeten worden. Daarnaast biedt dit u een kans om af te komen van een nutsvoorziening die de afgelopen jaren alleen maar duurder is geworden.

Wilt u weten welke maatregelen er al voor uw onderneming gelden of gaan gelden? Heeft u vragen over energiebesparing en verduurzaming? Of zou u meer informatie willen over subsidies? Neem dan contact op via uw accountmanager of via service@enpron.nl.

Wilt u hulp bij het realiseren van besparingen, minder energiekosten en meer vrijheid om te ondernemen? Dan is Enpron Premium iets voor u.

Over de schrijver
Ik praat ondernemers en managers graag bij over allerlei energiezaken. Van nieuwe wet- en regelgeving tot kansen en bedreigingen.
Reactie plaatsen