energienieuws

Een CO2-belasting of een CO2-investering. Hoe lossen we het klimaatprobleem op?

Een CO2-belasting of een CO2-investering. Hoe lossen we het klimaatprobleem op?

Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Nederland onderhandelen momenteel over de invulling van het nationale klimaatakkoord. Wat kan Nederland doen om de opwarming van de aarde terug te dringen? Een veel besproken en bediscussieerde maatregel hierin is de invoering van de CO2-belasting. Inderdaad, weer een belasting. Is dat dan echt de enige manier? Succesvol ondernemer Richard Branson denkt van niet.

Een belangrijke datum: 1 juli 2019

Een belangrijke datum: 1 juli 2019

In 2019 wordt de wet- en regelgeving op het gebied van energiebesparing verscherpt. Als bedrijf, of een andere soort organisatie, moet je per 1 juli 2019 hebben voldaan aan de informatieplicht op het gebied van energiebesparing. Concreet houdt dit in dat de overheid wil weten hoe veel energie er wordt verbruikt in jullie bedrijf en wat je er aan doet om minder energie te verbruiken. Je kunt aan deze verplichting voldoen met een Toets Erkende Maatregelen.

Zo bezuinig je op de energiekosten

Zo bezuinig je op de energiekosten

Zoals in ons blog van vorige maand te lezen is, zijn de energieprijzen met 40% gestegen. Op het moment van schrijven ligt de prijsstijging zelfs bóven de 40%. De oorzaak hiervan is vooral de explosieve prijsstijging van de CO2-emissierechten. Ook valt de productie van elektriciteit tegen door uitvallende kerncentrales in Frankrijk en speelt de politieke onrust een rol. Deze factoren kunnen we niet beïnvloeden, maar we kunnen je wel helpen te bezuinigen op de energiekosten. Daarom geven we in dit artikel een aantal tips. 

Erkende maatregelen – een overzicht

Erkende maatregelen – een overzicht

Misschien heeft u er wel eens van gehoord: de erkende maatregelen. De erkende maatregelen zijn ontstaan uit het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013. Het doel hiervan was om een basis te leggen voor een schone toekomst. Zo staat er in dit akkoord dat de overheid, milieuorganisaties en andere organisaties zich committeren aan een energiebesparing van 1,5% jaar. Dit kan onder meer door de erkende maatregelen uit te voeren.

Hoe zonnepanelen niet altijd de beste keuze zijn

Hoe zonnepanelen niet altijd de beste keuze zijn

Zonnepanelen zijn populair. Zakelijk wordt er steeds meer naar deze optie gekeken om zelf stroom op te wekken. Zo kunnen bedrijven besparen op de energiekosten en tegelijkertijd duurzaam ondernemen. Het is een keuze die voor de hand ligt, maar in de meeste gevallen is het niet de energiebesparende maatregel die het meeste rendement oplevert. Er zijn veel meer mogelijkheden waar je ook in kunt investeren, maar die minder bekend zijn. We geven een voorbeeld.