Wat is er aan de hand met de gasprijzen?

 

In 2016 noemde de NRC het al het einde van het een gas-tijdperk. In het artikel werd er gesproken met Henk Kamp, toentertijd minister van Economische zaken. Het ging over het beleid van de overheid en de plannen van het kabinet om in 2050 de schadelijke broeikasgassen tot bijna nul procent te hebben teruggedrongen. Nu lijkt dit beleid steeds meer vorm te krijgen, maar wat houdt dit in voor de ontwikkelingen van de gasprijzen en de gasinkoop voor jouw organisatie?

Eerst zullen we toelichten wat er speelt in de ontwikkeling van de gasprijzen. Daarna zullen we toelichten wat we adviseren voor de inkoop van gas.

Hoe ziet de prijsontwikkeling van gas eruit?

De stijging en schommelingen van de gasprijzen heeft verschillende invloeden. Hieronder noemen we drie invloeden:

1.     Economische groei
De stijging van de prijs heeft onder andere te maken met de economische groei. Hoe meer bedrijven produceren des te meer vraag er naar gas is, wat de prijs weer opstuwt. Nederland zit momenteel in een economische groei laat economisch onderzoek van de Rabobank zien. Echter spreekt het rapport ook van geopolitieke spanningen wat invloed kan hebben op de olie- en gasprijzen (stijgende prijzen).

2.     CO2-doelstellingen
In het energieakkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Deze afspraken zijn gemaakt tot 2023. Het kabinet is ook bezig met de lange termijn en kijkt tot 2050. De doelstelling voor 2050 is CO2 neutraal. Dit betekent geen gebruik meer van fossiele brandstoffen zoals; kolen en gas, maar juist hernieuwbare energie van wind en zon.

3.     Onzekerheid in Groningen en de wereld
Er komt steeds meer druk te liggen op de overheid om wijzigingen door te voeren in het beleid, ook vanwege de toenemende aardbevingen in Groningen. Op zaterdag 7 mei 2017 was op de website van de NOS te lezen dat er in Groningen een aardbevingsschadeloket werd geopend. Bij dit loket zijn in een korte tijd meer dan 700 meldingen binnen gekomen van schadegevallen. Dit loket is geopend voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Kennis- datacentrum van het KNMI geeft meer uitleg over gevolgen van de gaswinning.

De economie en de politiek kunnen voor onrust zorgen op de energiemarkt. De olie-oorlog tussen oliestaten in het Midden-Oosten, Rusland en Amerika zorgde ervoor dat in 2016 meer olie werd opgepompt dan dat er nodig was. Als gevolg lagen er meer dan 50 olietankers in de haven van Rotterdam te wachten om te lossen. Olie is een belangrijke grondstof voor het proces om energie op te wekken. Door deze olie-oorlog zoals RTL dit noemde kelderde de energieprijzen aanzienlijk.

Het verhaal van Slochteren en het feit dat er meer dan 50 olietankers in de haven van Rotterdam lagen, zijn allemaal invloeden die niet altijd te voorzien zijn, maar wel direct invloed kunnen hebben op de prijs. Dit kan zorgen voor zowel dalende prijzen als stijgende prijzen.

Effect van de huidige ontwikkelingen

De stijging van de gasprijzen hebben dus deels te maken met marktwerking en deels met de ingevoerde (verhoogde) energiebelasting. Daarnaast gaat het kabinet Rutte ook nog een CO2-belasting invoeren. Met de invoering van een CO2-belasting zullen bedrijven er toe worden aangespoord bewuster met hun energieverbruik om te gaan. Want hoe meer CO2 je uitstoot, hoe meer je betaalt.

Wat kun je doen tegen stijgende gasprijzen?

Er zijn een aantal mogelijkheden die je kunt nemen op korte termijn om niet te veel energiekosten te maken.

1.     Inkopen op een gunstig moment
Door de stijging van gasprijzen en onzekerheid op de gasmarkt adviseren wij om op een gunstig moment in te kopen. De gasprijs daalt vanaf maart/april doordat er minder verbruikt wordt. Vanaf dit moment is het goed om energie in te kopen voor het volgende leveringsjaar. Door slim over het moment van energie inkopen na te denken kunnen onnodig hoge kosten voorkomen worden.

2.     Onnodig gasverbruik verminderen met een energieprofiel
Het is ook belangrijk om inzicht te krijgen of je wel echt zoveel gas nodig hebt. Omdat het gas steeds duurder wordt is het voor organisaties van steeds groter belang om meer inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Daarom wordt het belangrijk om een energieprofiel op te bouwen.

Door het opbouwen van een energieprofiel hebben we voor een klant van ons meer dan 18.000 m3 bespaard. Dit was dus onnodig gebruik van gas. Door data te verzamelen en slim na te denken over het verbruik hebben we het gasverbruik flink kunnen terugbrengen. 

Wat kun je in de toekomst doen?

Als je een efficiënte energiehuishouding hebt kunnen we kijken naar een duurzame opwekking. Wat hierbij de juiste maatregelen zijn hangt af van de situatie. Je kunt denken aan het installeren van een warmtepomp. Zo wek je op een elektrische manier warmte op. Ook is een zonneboiler een maatregel die vaak genomen wordt om water te verwarmen.

Conclusie

De schommelingen in de markt en het feit dat er nu opeens gesproken wordt over gasloos wonen en werken komt niet helemaal uit het niets. In het NRC stond in 2016 al een artikel over de energieagenda. De Energieagenda is het vervolg van het Energieakkoord waarin 47 partijen, van werkgevers tot werknemers en milieuorganisaties, bindende afspraken maakten om de energieopwekking tot 16 procent groener te maken in 2023.

Om te voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn bij het klimaatakkoord in 2015 in Parijs, moet de uitstoot van CO2 in 2050 tot bijna nul zijn gereduceerd. Nederland heeft zich juridisch aan deze doelen verplicht.

In het energieakkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Deze afspraken zijn gemaakt tot 2023. Het kabinet is ook bezig met de lange termijn en kijkt tot 2050. De doelstelling voor 2050 is CO2 neutraal. Dit betekent geen gebruik meer van fossiele brandstoffen zoals; kolen en gas, maar juist hernieuwbare energie van wind en zon.

Data helpt om de juiste stappen te zetten

Er gaat dus veel veranderen op het gebied van onze energievoorziening de aankomende jaren. Hier komt data om de hoek kijken. Zoals we lieten zien kan data helpen om onnodig energieverbruik te voorkomen. Daarnaast zetten wij de data in om gas op een gunstig moment in te kopen. Wil je meer weten over de inkoop van gas en hoe wij jou hiermee kunnen helpen, neem dan contact met ons op.