Strenger toezicht op bedrijven door overheid om energie te besparen

 

We zijn allemaal verantwoordelijk om energie te besparen of om schone energie op te wekken. Hiervoor is in 2013 het Energieakkoord afgesloten. In 2013 zei toenmalig Minister Kamp van Economische Zaken hierover: ‘Dit akkoord zorgt voor schonere energie en meer banen.’ Helaas liggen we achter op schema.

De doelstellingen die in het Energieakkoord geformuleerd zijn worden voor een groot deel waarschijnlijk niet gehaald, daarom gaat de overheid strenger toezicht houden op energiebesparende maatregelen van bedrijven. Het NOS Journaal maakte 27 december 2017 hier een item over. 

Item NOS Journaal over verplichte energiebesparende maatregelen.

Wat houdt het Energieakkoord ook al weer in?

Het Energieakkoord moet ervoor zorgen dat in 2020 minimaal 14% van de opgewekte energie van duurzame herkomst is en dat er in 2020 een 25% CO2-reductie is t.o.v. 1990. Volgens de Nationale Energieverkenning 2016 (NEV 2016) is het haalbaar dat Nederland in 2023 16% duurzame energie opwekt, maar voor 2020 halen we de klimaatdoelstelling van 2020 nog niet. Ook liggen we nog niet op schema om de CO2-reductie te halen. Vandaar dat de overheid nu er voor gaat zorgen dat bedrijven meer energiebesparende maatregelen gaan nemen.

Weet wat de mogelijkheden zijn

De wet geldt voor onder andere voor restaurants, winkels, kantoren, fabrieken, allemaal moeten ze energie besparen. De bedrijven moeten investeren in zogenoemde best beschikbare technieken (BBT). De NOS heeft onlangs een heel item gewijd waarin deze wijziging centraal stond.

De provincie Gelderland is voorloper als het aankomt op de naleving van die wet. De provincie Gelderland gaat namelijk, zoals de NOS dat zegt, bedrijven dwingen om energie te besparen. In het item van de NOS zegt Jan Jacob van Dijk (CDA) dat bedrijven verleid worden om de stap te zetten om energie te besparen. En op het moment dat ze daar niet in geïnteresseerd zijn dat ze dan gaan handhaven. Om erop toe te zien dat de wet milieubeheer nageleefd wordt krijgen bedrijven ook een energie-adviseur op bezoek.

Een andere manier om direct energiekosten te besparen is energiemonitoring, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met Ernst & Young. Hiermee worden mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen blootgelegd die voor de energieverbruiker vaak onzichtbaar zijn. Zo kan met continue energiemonitoring al 5-15% aan energiekosten worden bespaard.

Bedrijven moeten aan de bak

Een van de redenen voor het strengere toezicht is omdat bedrijven veel minder energie besparen dan is afgesproken in het energieakkoord. Van Dijk moet als gedeputeerde van de provincie toe zien op de naleving van het energieakkoord.

Van Dijk zegt hierover; ‘’bedrijven moeten echt aan de bak. Het is te gek om los te lopen dat een wet die al vanaf 1993 geldt 25 jaar na dato zo’n slechte naleving heeft. Als we dat op alle terreinen zouden gaan doen dan zou deze samenleving echt een zooitje en rommeltje zijn geworden.’’

Echter meldt de NOS dat er ook ondernemers zijn die zelf het initiatief nemen. In het item wordt het voorbeeld genoemd van een eigenaar van een bouwmarkt, Joke Lowik. De eigenaar van de bouwmarkt loopt voorop als het gaat om isolatie en Ledverlichting.

‘’Ik bespaar ongeveer 1000 euro per maand die ik sowieso al bespaar door energiebesparende verlichting.’’ aldus Lowik.

In Gelderland zijn ze dus al begonnen met het toezicht. Minister Wiebes zal in de maand januari ook bekend gaan maken hoe hij bedrijven beter gaat controleren op energiebesparing.