Verplichte energiebesparing uitgebreid 'beheer en onderhoud'

 

De verplichting van bedrijven of andere organisaties om energie te besparen is per 1 juli uitgebreid met maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud. Dat heeft de overheid besloten in het Activiteitenbesluit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat het gaat om gebouwen met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgasequivalenten.

Veel grote energieverbruikers vallen al onder verschillende afspraken, zoals het MEE- of het MJA3-convenant. Er zijn echter ook veel bedrijven die hier niet aan mee doen. Daar gelden de nieuwe afspraken voor.

Bestaande afspraken gingen vooral over technische maatregelen als isolatie van muren en leidingen, energiezuinige warmteopwekking en het niet onnodig laten branden van (buiten)verlichting. De nieuwe afspraken gaan verder. Zo moet de bijvoorbeeld de stook- en koelinstallatie zo energiezuinig mogelijk zijn ingesteld.

Volgens het RVO kan dit tot 20 á 30% aan energie besparen. Wat hiervoor moet gebeuren is het periodiek onderhoud van het bedrijfspand effectief in te richten. Eind mei schreven we al over het belang voor ondernemers om na te denken over het onderhoud van het bedrijfspand. Het blog ging toen over Duurzaam Meer Jaren Onderhoud en welke vijf voordelen directe voordelen dit biedt.

De nieuwe afspraken zijn niet alleen maar weer nieuwe regels waar u als ondernemer aan moet voldoen, maar kan u dus ook nieuwe voordelen bieden. Als u hier actief mee aan de slag gaat voldoet u niet alleen aan de wettelijke verplichting, maar zullen ook de energielasten in uw bedrijf aanzienlijk dalen.

De categorieën die onder deze verplichting vallen zijn: kantoren, gezondheids- en welzijninstellingen, onderwijsinstellingen, metaalelektro en mkb-metaal, autoschadeherstelbedrijven, rubber- en kunststofindustrie en commerciële datacentra. Per 1 juli jl. Komen daar hotels, restaurants, sport en recreatie, de mobiliteitsbranche, de levensmiddelenindustrie en de agrarische sector bij.