Gasaansluiting ontkoppelen; is dat haalbaar?

 

Zo’n 95% van de huishoudens zijn nog aangesloten op het aardgasnet en verwarmen op die manier hun woning. Dat geldt ook voor bedrijven en organisaties. De overheid wil dat we in 2050 niet meer afhankelijk zijn van het aardgas. Dat betekent dat 4,2 miljoen particuliere huiseigenaren hun woning moeten aanpassen. Daarbij komen nog eens de bedrijven, sportverenigingen, scholen en andere organisaties die voor het verwarmen van hun pand en het warme water afhankelijk zijn van het aardgasnet.

Kosten

Per huishouden lopen de kosten om van gas los te koppelen op tot zo’n €50.000,-. Voor zakelijke energieverbruikers kan dit nog verder oplopen. De reden hiervoor is dat er overgestapt moet worden op aardwarmte of een Warmte Koude Opslag (WKO). Ook kunnen zonneboilers geïnstalleerd worden voor het warme water en kan er elektrisch gekookt worden. Als al het aardgas is uitgebannen heeft u een all-electric pand. Vervolgens kunt u zonnepanelen aanschaffen om nul op de meter te realiseren: evenveel energie verbruiken als dat u opwekt. Belangrijk hierbij is dat er goed naar de isolatie van het pand gekeken wordt.

Opbrengst

Als u volledig loskoppelt van het gas kunt u veel geld besparen op uw energierekening. Een gemiddeld kantoor in Nederland is ongeveer 600 m2 groot. Met 20 medewerkers wordt dan 11.800 m3 aan gas verstookt. Dat komt met de huidige gasprijzen neer op een kostenpost van meer dan €7.000,- die kan worden bespaard.

Het hangt van uw situatie af of het zal lonen om volledig van het aardgasnetwerk af te stappen of zelfs de keuze te maken om helemaal energieneutraal te zijn. Als de gasprijzen stijgen door tekorten of politieke keuzes zal de terugverdientijd van een dergelijke installatie aanzienlijk teruglopen.