Consumenten gaan energie produceren; wat betekent dit voor uw bedrijf?

 

In onze Verbruiksmail van april stond een artikel uit het Financiële Dagblad over de regelgeving rondom het gastransport binnen Europa. De Autoriteit Consumenten Markt gaat om tafel met de betrokken partijen in Nederland, maar ook met buurlanden. De doelstelling is om regelgeving eenvoudiger te maken zodat de gashandelaren meteen weten tegen welke prijzen ze kunnen in- en verkopen. Zo kan het gastransport makkelijker en effectiever plaatsvinden binnen Europa en worden we minder afhankelijk van onze eigen gaswinning. Dit is belangrijk, want het Europese energienetwerk wordt steeds meer met elkaar verweven.

Voor elektriciteit speelt het transport ook een belangrijke rol. Steeds meer mensen maken gebruik van groene energie, wat decentraal wordt opgewekt. In de Noordzee komen steeds meer windparken en veel consumenten en bedrijven maken gebruik van zonne-energie. Dit betekent dat op zonnige dagen of op dagen met veel wind er veel en goedkope energie is, maar op een bewolkte, windstille dag wordt er weinig opgewekt en is elektriciteit duur. Deze energie zal ergens anders ingekocht moeten worden en dus getransporteerd worden.

Meer plekken om op te wekken

In Nederland zijn er 49 energiecentrales die elektriciteit opwekken met fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn er 15 energiecentrales die elektriciteit opwekken met alternatieve energie als biomassa, zonne- en windenergie. Nu komen er naast de energiecentrales steeds meer bronnen van energieopwekking. Zo zijn er ongeveer 400.000 huishoudens met zonnepanelen op het dak en staan er in Nederland 2.000 windturbines. Je kunt zeggen dat onze energieopwekking decentraler geregeld wordt door de opkomst van groene energie.

consumenten produceren energie energienieuws enpron

Prijzen gaan schommelen

We hebben meer plekken waar we energie kunnen inkopen. Volgens de economie daalt de prijs bij een stijgend aanbod. De praktijk zal echter moeten uitwijzen of dit ook hier het geval is, aangezien de energieopwekking ook erg beïnvloed wordt door het weer. Tot nu toe lijkt het er wel op dat de prijzen dalen. Zo lag de prijs van elektriciteit tussen september en februari onder de € 0,03 per kilowattuur.

Wat het prijsniveau wordt moet de tijd uitwijzen, maar het lijkt er wel op dat de prijzen meer en meer gaan schommelen als gevolg van de onzekerheid aan de aanbodkant. De productiviteit van een energiecentrale is behoorlijk voorspelbaar, maar met 400.000 producenten van zonne-energie en 2.000 windmolens kunnen we niet bij stoken als de energiebehoefte groter is dan de opwekking.

Oplossing ligt bij de energieverbruiker

Als de opwekking, en dus de prijs, van energie schommelt is het handig om te weten wat je energiebehoefte is. Hoe veel energie heb je wanneer nodig? Als je dit weet kun je je vraag beter afstemmen op het aanbod en dus op de prijs die er op dat moment voor gevraagd wordt. Echter, heeft u als energieverbruiker pas ver nadat u de energie heeft verbruikt inzicht hierin. De gegevens worden eerst naar de energieleverancier en andere partijen verstuurd, zodat ze u een factuur kunnen sturen. Totaal niet transparant en eigenlijk ook een vreemde zaak.

Bij Enpron hebben we een systeem ontwikkeld dat u maandelijks en per kwartier inzicht geeft in uw energieverbruik. Zo weet u met welk energieverbuik u rekening kunt houden en welke kosten dit met zich meebrengen. Door dit voor een langere periode te doen kunnen we u op een gegeven moment ook vooraf inzicht geven in uw energievraag. Per jaar bekeken is uw energieverbruik op verschillende periode namelijk bijna hetzelfde. Hierdoor kunnen we, ondanks dat het aanbod van energie gaat schommelen, zorgen dat uw energievraag hier in de toekomst goed op aan sluit. Uiteindelijk zal uw bedrijf hierdoor efficiënter opereren. Zo bespaart u kosten en bent u klaar voor de toekomst.