Subsidieregelingen en fiscaal voordeel voor energiebesparing

 

Wist u dat er voor organisaties fiscale voordelen zijn te behalen door het invoeren van bijvoorbeeld energiezuinige technieken? Hieronder vindt u een overzicht welke fiscale- en subsidieregelingen er nog meer zijn op het gebied van energiebesparing.

 1. Energie-investeringsaftrek (EIA)

  Als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek is er fiscaal voordeel te behalen. Gemiddeld levert die investering 13,5% voordeel op. Ook zorgen de energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.

  Wanneer komt u in aanmerking voor fiscale aftrek? Op het moment dat u duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 55% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

 2. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

  Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën BiomassaGeothermieWaterWind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ voor 2017 is echter gesloten. Op 10 november 2017 informeerde minister Wiebes de Kamer over het verloop van de tweede openstelling van de SDE+ 2017

 3. Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

  Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De Staatscourant, de digitale uitgave van de Nederlandse regering waarin algemeen verbindende voorschriften worden gepubliceerd die bij ministeriële regeling zijn vastgesteld, publiceerde de regeling op op 1 juni 2017.

  De overheid heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat Nederlandse bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen.

 4. Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

  Wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dan kan dat met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Stappenplan

Wilt u weten wat de vervolgstappen zijn om in aanmerking te komen voor de bovenstaande regelingen? Kijk dan verder via onderstaande bronnen. Op de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) staat per categorie wat het stappenplan is om hiervoor voor de regeling in aanmerking te komen. Komt u er niet uit, neem dan gerust contact met ons op.

 

Bronnen

1: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

2: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

3: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

4: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

 
Thomas Duurkensenergienieuws