Consequenties van verplicht Energielabel worden zichtbaar

 

Eerder schreven wij al dat de RVO serieus werk gaat maken van energielabels om kantoorpanden minimaal te voorzien van energielabel C. De consequenties worden langzaam zichtbaar, want er zijn inmiddels al 23 boetes uitgedeeld waarbij de hoogste boete 10.000 euro bedroeg.

De boetes werden uitgedeeld aan utiliteitsgebouwen zonder energielabel. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen beboet vanwege de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel.

Utiliteitsgebouwen zijn gebouwen die niet voor wonen zijn bedoeld. Met een energielabel kan de koper zien hoe energiezuinig het gebouw is en waar mogelijkheden liggen voor energiebesparende maatregelen. De maximale boete die opgelegd kan worden aan bedrijven is per gebouw 20.250 euro.

Waarom een energielabel?

Het energielabel is in het leven geroepen door de overheid om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Daarnaast moet deze regeling er aan bijdragen om de doelstellingen op nationaal en Europees niveau te kunnen halen.

Bron:

https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2017/10/19/boetes-voor-verkoop-utiliteitsgebouwen-zonder-energielabel

 
Thomas Duurkensenergienieuws