Alles wat u moet weten over de energie-audit (EED) - door Gerard Zijlstra

 

In dit artikel komt Gerard Zijlstra aan het woord. Hij heeft zich de afgelopen periode verdiept in het uitvoeren van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Inmiddels is hij gecertificeerd om energie-audits te mogen uitvoeren. Hij legt u in dit artikel uit wat een energie-audit is en wat voor voordelen daar voor uw organisatie aan zijn verbonden.

Wellicht heeft u gemerkt dat er op het gebied van wet- en regelgeving rond energiebesparing veel speelt. Denk bijvoorbeeld aan de energiebesparingsverplichting uit het activiteitenbesluit. Daarnaast kwamen er bij ons steeds meer vragen of wij ook energie-audits kunnen uitvoeren. Deze audit wordt in de praktijk ook wel EED genoemd.  

Gerard Zijlstra was binnen Enpron de aangewezen persoon om zich te gaan verdiepen en specialiseren in de energie-audit vanwege zijn ruime technische kennis en als opleiding als ingenieur. In dit artikel vertelt Gerard Zijlstra waar u op moet letten in deze veranderende markt en hoe u als ondernemer hiervan kunt profiteren.

Door Gerard Zijlstra

Tijdens mijn loopbaan heb ik veel ervaring opgedaan in de installatietechniek voor zowel de utiliteitsbouw als de service en onderhoud. Inmiddels ben ik al weer 3,5 jaar werkzaam als energieprofessional bij Enpron. In deze rol werk ik dagelijks met ondernemers om op het gebied van hun energievraagstukken en de wet- en regelgeving hen volledig te ontzorgen.

Vanuit verschillende oogpunten kan ik dus meedenken met een organisatie en zie ik waar de uitdagingen, maar ook mogelijkheden liggen. En die mogelijkheden komen zeker in beeld bij een energie-audit.

Waarom is er een energie-auditverplichting?

In 2012 is ook de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020, en bevat verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Wij zien dat ondernemers in de energiemarkt bijna door de bomen het bos niet meer zien in alle maatregelen die worden genomen door de overheid.

Met de gedachte om hier meer duidelijkheid in te bieden en met een servicegerichte oplossing te komen heb ik de keuze gemaakt om de opleiding EED te gaan volgen, wat in de praktijk ook wel energie audits genoemd wordt. 

Wat is een energie-audit en EED?

Voordat ik verder in ga op de specifieke mogelijkheden is het eerst handig om vast te stellen wat er bedoeld wordt met een energie-audit en EED. Met het uitvoeren van de EED energie-audit maakt u een aantal zaken inzichtelijk, waarmee kan worden bepaald of uw organisatie of concern voldoet aan de huidige Nederlandse richtlijnen voor energiebesparing. De audit bestaat onder andere uit een overzicht van de energiestromen, inclusief vervoer, factoren die het energieverbruik beïnvloeden, potentiele energiebesparende maatregelen en een plan van aanpak.

Wanneer moet de EED energie-audit worden uitgevoerd?

Oorspronkelijk stond de deadline op 5 december 2015. Echter heeft de vertraging in de informatievoorziening ertoe geleid dat bedrijven nu worden verzocht uiterlijk 31 december 2016 een energie-audit te overleggen.

Hoe weet u of uw onderneming audit-plichtig is?

U vraagt zich waarschijnlijk af hoe u weet wanneer u audit-plichtig bent. De energie-audit is van toepassing op de grote ondernemingen. De volgende criteria gelden o.a. voor de onderneming:

  • De onderneming heeft meer dan 250 FTE; of

  • De onderneming heeft een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Daarnaast gelden er nog een aantal andere uitzonderingen. Neemt uw organisatie al deel aan MEE of MJA3 of past uw organisatie al een energie- of milieubeheerssysteem toe dan heeft u een vrijstelling. Deze uitzonderingen kunnen we uiteraard per specifiek geval altijd verder toelichten in een persoonlijk gesprek.

Een voordeel van de energie-audit en EED – bespaargarantie

Officieel bevat het verslag uit de energie-audit minimaal de volgende onderdelen;

  • Bestaande energiestromen binnen de onderneming.

  • Factoren die energieverbruik positief of negatief beïnvloeden.

  • Energiepotentieel voor de komende vier jaar.

  • Mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

De energie-audit is een wettelijk bepaalde maatregel met toegevoegde waarde. Uw organisatie heeft er uiteindelijk ook wat aan, want u krijgt hiermee een goed overzicht waar mogelijkheden liggen tot energiebesparende acties.

Wilt u meer weten over de energie-audit, EED of wilt u meer weten over de dienstverlening van Enpron? Ik help u graag! Neem gerust contact met ons op.

 
Gerard Zijlstra

Gerard Zijlstra

 
Thomas Duurkensenergienieuws