Strenger toezicht op bedrijven door overheid om energie te besparen

Strenger toezicht op bedrijven door overheid om energie te besparen

We zijn allemaal verantwoordelijk om energie te besparen of om schone energie op te wekken. Hiervoor is in 2013 het Energieakkoord afgesloten. In 2013 zei toenmalig Minister Kamp van Economische Zaken hierover: ‘Dit akkoord zorgt voor schonere energie en meer banen.’

Helaas liggen we achter op schema. De doelstellingen die in het Energieakkoord geformuleerd zijn worden voor een groot deel waarschijnlijk niet gehaald, daarom gaat de overheid strenger toezicht houden op energiebesparende maatregelen van bedrijven. Het NOS Journaal maakte 27 december 2017 hier een item over. 

Een kijkje in de keuken van energieleverancier Engie

Een kijkje in de keuken van energieleverancier Engie

Afgelopen vrijdag had het team van Enpron het genoegen om een dagje mee te lopen op de indrukwekkende energiecentrale van Engie op de Maasvlakte in Rotterdam. Afgelopen zomer heeft Enpron een deel van de inkoop van energie bij Engie gedaan. De medewerkers van Enpron waren erg nieuwsgierig hoe het traditionele opwekproces nu eigenlijk werkt en waar de uitdagingen voor deze grote opwekker zitten. Engie nodigde Enpron daarom uit om dit aan de lijven te ondervinden.