arrow_drop_up arrow_drop_down
1 juli 2019 

Handhaving van de informatieplicht

Sinds 1 juli 2019 zijn bedrijven en instellingen met een verbruik groter dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000m3 gas verplicht te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze treffen. Om hieraan te voldoen moesten bedrijven uiterlijk op deze datum de lijst met erkende energiebesparende maatregelen hebben ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De informatieplicht is in het leven geroepen om inzicht te verkrijgen in het energieverbruik van bedrijven in Nederland. Op basis van dit inzicht wil de overheid de energiebesparing versnellen en de CO2-uitstoot reduceren. Lees ons artikel over de informatieplicht om te zien wat dit precies inhoudt.

Aan de informatieplicht voldaan

Indien u de lijst met erkende maatregelen voor 1 juli 2019 heeft ingediend in eLoket, heeft u aan de informatieplicht voldaan. Het bevoegd gezag (uw gemeente) is verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving van de informatieplicht. Uw gemeente kan naar aanleiding van uw rapportage aanvullende vragen voor u hebben of willen langskomen voor een controlebezoek.

(Nog) niet aan de informatieplicht voldaan

Ruim honderdduizend bedrijven moeten per 1 juli voldoen aan de informatieplicht. Dit betekent dat u de lijst met erkende maatregelen voor uw bedrijf moet hebben ingediend in het eLoket. Na 1 juli gaat de overheid handhaven en de boetes kunnen hoog oplopen.

De handhaving van de informatieplicht ligt in handen van het bevoegd gezag (de gemeentes). Vanaf 2 juli kan uw gemeente de rapportages in eLoket ophalen om te controleren of u aan de informatieplicht heeft voldaan. Heeft u nog niet aan de informatieplicht voldaan, dan treedt uw gemeente handhavend op. De precieze invulling hiervan bepaalt de gemeente zelf, maar heeft hoe dan ook financiële gevolgen in de vorm van een dwangsom. Dit houdt in dat u een termijn opgelegd krijgt waarbinnen er alsnog aan de informatieplicht voldaan moet worden. Doet u dit niet, dan volgt een boete die flink kan oplopen, tot wel €1.000,- per maatregel.

De informatieplicht uit (laten) voeren

U kunt de informatieplicht zelf uitvoeren en de lijst met besparende maatregelen voor uw branche invullen in eLoket. Houd er wel rekening mee dat enige technische kennis noodzakelijk is. De lijst met erkende maatregelen kunt u vinden op de website van de RVO. Komt u er zelf niet uit, zoek dan een adviseur of gespecialiseerd bedrijf die dit voor u uit handen neemt.

 

Over de schrijver
Hi! Ik werk sinds 2017 bij Enpron en schrijf sindsdien artikelen om ondernemers en managers te informeren over allerlei energiezaken. Van nieuwe wet- en regelgeving tot kansen en bedreigingen.
Reactie plaatsen