arrow_drop_up arrow_drop_down
Energielabel C – is uw kantoorpand er klaar voor?
4 september 2019 

Energielabel C – is uw kantoorpand er klaar voor?

 

Het duurt misschien nog even, 1 januari 2023. Toch is dit een datum om in uw achterhoofd te houden. Kantoorpanden groter dan 100 m2 zijn vanaf dan namelijk verplicht minimaal een Energielabel C te hebben. Is er voor uw pand op die datum geen Energielabel C of hoger geregistreerd? Dan mag het pand niet meer als kantoor worden gebruikt!

Energielabel C? Waar komt dit ineens vandaan?

De oorsprong van deze gestelde eis aan kantoren komt uit het Bouwbesluit 2012. Hierin heeft de overheid vastgesteld dat bouwwerken geen gevaar mogen opleveren voor bewoners, gebruikers en de omgeving. In het Bouwbesluit 2012 zijn daarom voorschriften opgesteld over de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en het milieu waaraan bouwwerken moeten voldoen. Deze voorschriften gelden sinds 1 januari 2013.

In de afgelopen jaren zijn er in deze voorschriften al enkele verscherpingen doorgevoerd, onder andere als gevolg van de gestelde klimaatdoelstellingen. Zo geldt er sinds 1 januari 2018 een maximum grenswaarde van 1,0 voor de berekening van de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast en is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Naast deze grenswaarde, moeten nieuwe gebouwen vanaf 1 juli 2020 voldoen aan de BENG-eisen: Bijna Energieneutrale Gebouw Eisen. Met deze eisen moeten nieuwe gebouwen in de toekomst energiezuiniger zijn.

Registreer op tijd uw Energielabel C

Op 1 januari 2023 komt daar dus bij dat bestaande kantoorpanden tenminste een Energielabel C geregistreerd moeten hebben. Het Energielabel komt tot stand door de Energie-Index van een kantoorpand te berekenen. Voor een Energielabel C mag de Energie-Index van uw pand maximaal 1,3 zijn. Op dit moment staan er in Nederland 78.000 kantoorpanden groter dan 100 m2, volgens de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Hiervan voldoet 36% (28.000) al aan de energielabel C regelgeving.

Om te bepalen welke stappen u moet nemen om aan deze regelgeving te voldoen, kunnen wij voor u uitzoeken of er een energielabel is geregistreerd voor uw pand. Er zijn drie uitkomsten mogelijk. Hieronder leggen we uit wat er van u verwacht wordt als er voor uw pand;

  • al een Energielabel C of hoger is geregistreerd;

  • nog geen Energielabel is geregistreerd;

  • of een Energielabel D, E, F of G is geregistreerd.

U heeft een Energielabel C of hoger

Is er een Energielabel C of hoger geregistreerd voor uw pand, dan voldoet u aan de regelgeving voor 2023. Houd er rekening mee dat een energielabel 10 jaar geldig is. Verloopt uw energielabel vóór 1 januari 2023, zorg er dan voor dat er voor die tijd een nieuwe labelberekening is gemaakt door een erkend energieadviseur. Is dit allemaal in orde, dan hoeft u voor deze datum geen verdere actie meer te ondernemen om aan de regelgeving omtrent het energielabel te voldoen.

Wellicht wel interessant is dat de overheid streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Om dit te stimuleren zijn er verschillende (aantrekkelijke) financiële regelingen waarmee u in energiebesparende maatregelen kunt investeren. Raadpleeg hiervoor de subsidiewijzer van de RVO.

Wilt u uw Energielabel verbeteren? Lees dan verder!

Er is géén Energielabel geregistreerd

Als er voor uw pand nog geen energielabel is geregistreerd, moet u ervoor zorgen dat dit uiterlijk 1 januari 2023 wel het geval is. Om dit te verwezenlijken is het handig eerst het energielabel van uw pand in de huidige staat te laten berekenen. Zo weet u wat de energie-index is en kan er een schatting gemaakt worden van eventuele investeringen die nodig zijn om minimaal een energielabel C te hebben.

Uw energielabel kunt u laten berekenen door een erkend energieadviseur. De adviseur komt bij u op locatie en maakt een labelberekening. Komt uit deze berekening een energielabel C of hoger uit (ofwel een Energie-Index lager dan 1,3), laat dan gelijk het energielabel registreren. De registratie kan vaak tegen een kleine meerprijs. Is de Energie-Index van uw pand 1,3 of hoger, dan heeft uw pand nog geen Energielabel C. Er wordt dan van u verwacht dat u energiebesparende maatregelen treft zodat u in 2023 alsnog minimaal een energielabel C heeft.

Energielabel D, E, F of G? Verlaag uw Energie-Index!

Komt de labelberekening van uw energieadviseur nog niet uit op een Energielabel C? Of wilt u de huidige Energie-Index van uw pand verlagen? Win dan advies in bij uw energieadviseur over energiebesparende maatregelen die u kunt nemen. Uw energieadviseur kan u adviseren over de impact die de maatregelen hebben op uw Energie-Index, het geschatte investeringsbedrag en de terugverdientijd. Op deze manier krijgt u een beeld van de investeringen die nodig zijn om op 1 januari 2023 minimaal een energielabel C te hebben. Het is overigens vaak zonder bouwkundige ingrepen mogelijk om label C te halen.

LET OP: 1 januari 2023 is een harde deadline!

De overheid heeft – anders dan bijvoorbeeld voor de informatieplicht energiebesparing – een exact overzicht welke panden al dan niet een energielabel moeten laten registreren. In een database is precies inzichtelijk welke panden binnen Nederland als kantoorruimte dienen, met daarbij het aantal vierkante meters. Voor de overheid is het daarom makkelijk te controleren: Panden die als kantoorruimte worden gebruikt en op 1 januari 2023 niet minimaal een energielabel C hebben geregistreerd, zijn in overtreding. De handhaving ligt in handen van uw gemeente of – als de gemeente dit heeft uitbesteed – een omgevingsdienst.

Door Gerben Zandbergen

 

 

Over de schrijver
Ik praat ondernemers en managers graag bij over allerlei energiezaken. Van nieuwe wet- en regelgeving tot kansen en bedreigingen.
Reactie plaatsen