Page content

Cookies en privacy

Cookies en privacy

  

Enpron BV hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van deze website en onze klanten. Daarom informeren wij je graag volledig. Wij verwerken je gegevens conform de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 

Definities en algemeen

 1. In dit privacy statement wordt verstaand onder:
  A. Deelnemer: iedere klant van Enpron en / of bezoeker van de website.
  B. Enpron: de besloten vennootschap Energieprofessionals Nederland BV, gevestigd aan de
  Stationsweg 64, 9201 GP te Drachten
  C. Website: www.enpron.nl
  D. Persoonsgegevens: de persoonsgegevens van de Deelnemer.
 2. Dit privacy statement geeft het beleid weer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van de Deelnemer.
   

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Indien de Deelnemer gebruik wil maken van diensten welke worden aangebonden door Enpron, worden er persoonsgegevens verwerkt.
 2. Deelnemer geeft uitdrukkelijk toestemming aan Enpron om de volgende persoonsgegevens te verwerken: aansluitwaardes, energieverbruik, NAW gegevens, e-mailadres,
 3. Deelnemer geeft Enpron uitdrukkelijk toestemming om de in lid twee genoemde gegevens te verkrijgen van meetapparatuur en derden. Enpron garandeert dat deze meetbedrijven gecertificeerd zijn.
 4. Met expliciete toestemming van de Deelnemer, gebruikt Enpron de persoonsgegevens van de Deelnemer voor marketingdoeleinden, daar onder ander onder begrepen het sturen van persoonlijke aanbiedingen. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt om statistieken omtrent het gedrag van de Deelnemer in kaart te brengen.
 5. Met expliciete toestemming van de Deelnemer, gebruikt Enpron de persoonsgegevens van de Deelnemer om hem te informeren over speciale aanbiedingen en acties middels een nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat een link waarmee de Deelnemer zich direct kan afmelden voor de nieuwsbrief.
   

Doorgifte aan derden

 1. Enpron zal de persoonsgegevens van de Deelnemer niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die direct betrokken zijn bij het uitvoeren van de dienstverlening ten behoeve van de Deelnemer. Werknemers van Enpron en door Enpron ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren.
 2. Daarnaast is Enpron bevoegd de persoonsgegevens door te geven aan een derde krachtens dit privacy beleid. Enpron sluit overeenkomsten met deze derden ter waarborg van de geheimhouding en beveiliging van de persoonsgegevens.
 3. Met expliciete toestemming van de Deelnemer stelt Enpron het telefoonnummer van de Deelnemer ter beschikking aan potentiële energieleveranciers, teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen Enpron en deze derden en teneinde de Deelnemer gebruik kan maken van de diensten van deze derden.

Social Media

 1. Op de website is een knop geplaatst om interactief gebruik van de website te kunnen maken middels LinkedIn. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie artikel 5).
 2. In de privacyverklaring van LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) staat wat zij met de persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
   

Cookies

 1. De Website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de Deelnemer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser.
 2. Enpron gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de Deelnemer te onthouden en om bepaalde functies uit het webformulier te kunnen laten functioneren.
 3. Via de Website worden tevens cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” dienst. Enpron gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Enpron heeft hier geen invloed op. Enpron deelt geen data van bezoekers met Google voor aanvullende diensten van Google.
 4. De Deelnemer kan zelf de browser zo instellen dat tijdens bezoeken van de Website geen cookies worden ontvangen.
 5. IP adressen van bezoekers worden gemaskeerd.
 6. Er is een verwerkersovereenkomst door Enpron met Google afgesloten.

Wijziging verwijdering van persoonsgegevens

 1. De Deelnemer heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Wanneer de Deelnemer de rechten als bedoelt in het vorig lid wil uitoefenen, wanneer hij vragen heeft omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacybeleid, dient de Deelnemer contact op te nemen met Enpron via besparen@enpron.nl.
   

Bewaartermijn

 1. Enpron slaat de persoonsgegevens van de Deelnemer gedurende een periode van maximaal 24 maanden op, te rekenen na de datum van het eindigen van de overeenkomst en / of het websitebezoek.
 2. Enpron is gerechtigd de persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn als genoemd in het vorig lid, indien dit geschiedt op grond van een wettelijk voorschrift.
   

Beveiliging

 1. Enpron zal uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan. Wanneer de Deelnemer gebruikt maakt van de Enpron software, wordt gebruik gemaakt van geavanceerde beveiligingstechnieken.
 2. De persoonsgegevens zullen te allen tijde worden beschermd en als vertrouwelijk worden behandeld.
   

Wijzigingen in het privacy beleid

 1. Enpron heeft het recht het privacy statement te wijzigen.
 2. Indien Enpron mocht besluiten het privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit privacy beleid. Enpron zal de Deelnemer gedurende een periode van drie maanden, door middel van een vermelding op de website, op de hoogte brengen van deze wijziging.

 

 • Geen categorieën