OMGEVINGSDIENSTEN CONTROLEREN INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING

Algemeen
OMGEVINGSDIENSTEN CONTROLEREN INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING

We merken dat omgevingsdiensten landelijk steeds actiever controleren op de informatieplicht. En dat is ook niet zo gek, aangezien de informatieplicht op 1 juli 2019 al ingediend moest zijn. In deze blog vertellen we u waar de handhaving op let en wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

Energiebesparingsplicht

Om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen, heeft de regering bepaalde verplichtingen voor ondernemers opgesteld. Zo ook de Energiebesparingsplicht. Deze verplichting geldt voor bedrijven of instellingen die per jaar minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas verbruiken. Is dat het geval, dan dient het bedrijf of de instelling energiebesparende maatregelen te nemen. Die maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder en zijn verplicht. Om aan te tonen welke maatregelen u gaat nemen, heeft de overheid de Informatieplicht Energiebesparing in het leven geroepen.

Informatieplicht Energiebesparing

Deze verplichting houdt in dat u aan de overheid rapporteert welke maatregelen u genomen heeft of gaat treffen om meer energie te besparen. De deadline voor de rapportage was 1 juli 2019. We gaan er vanuit dat uw Informatieplicht Energiebesparing is ingediend. Is uw rapportage nog niet ingediend? Dan adviseert RVO om dat zo snel mogelijk te doen. Rapportages dient u in via het eLoket van RVO.

Waar let de omgevingsdienst op?

De omgevingsdienst let op een aantal punten. Als eerste controleren ze of de Informatieplicht Energiebesparing is ingediend. Vervolgens gaan ze na of alle maatregelen die daarin vermeld staan, zijn toegepast. Mochten er tijdens de inspectie maatregelen als onvoldoende bestempeld worden, dan dient u een plan van aanpak op te stellen.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak werkt u de maatregelen uit die als onvoldoende zijn beoordeeld. Per maatregel geeft u aan op welke manier en binnen welk tijdsbestek u gaat voldoen aan de gestelde eisen. Om hierin een goede keuze te kunnen maken, is het van belang te kijken naar  de investeringen die nodig zijn, de besparingen die u daarmee behaalt en de terugverdientijd die daarbij hoort. Op die manier weet u precies wat de kosten zullen zijn en kunt u de juiste beslissingen nemen.

Wij kunnen u zelfs nog en stapje verder helpen. Door de terugverdientijd van de investering en de besparing die het uw organisatie oplevert te berekenen, maken we inzichtelijk welke maatregelen interessant zijn voor u om in te investeren. Zo’n berekening helpt vervolgens als argument richting de omgevingsdienst om bepaalde andere investeringen niet te hoeven doen.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw plan van aanpak? Neem dan contact op via uw accountmanager of service@enpron.nl.