DIT VERANDERT ER AAN HET ENERGIELABEL VOOR GEBOUWEN

Algemeen
DIT VERANDERT ER AAN HET ENERGIELABEL VOOR GEBOUWEN

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, heeft de Nederlandse politiek als doel gesteld dat we in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Bij deze flinke verlaging speelt de energiezuinigheid van gebouwen een belangrijke rol. Het vernieuwde energielabel helpt gebouweigenaren meer inzicht te krijgen in de energiezuinigheid van hun pand of woning én de verbetermogelijkheden. We zetten de veranderingen en voordelen voor je op een rij.

Meer inzicht door nieuwe methode
Het vernieuwde label komt op een andere manier tot stand dan het oude model.
De energieprestatie van een gebouw wordt bepaald aan de hand van de nieuwe methode NTA8800. De energieadviseur kijkt tijdens de opname naar drie punten:

1. Energiebehoefte in kWh per m2 per jaar. Oftewel, hoeveel energie is er nodig voor een comfortabel binnenklimaat?
2. Primair fossiel energiegebruik in kWh per m2 per jaar. Oftewel, hoe goed presteren de installaties in het gebouw, zoals de verwarming?
3. Aandeel hernieuwbare energie. Oftewel, hoeveel procent van de energie komt van natuurlijke bronnen zoals wind en zon?

Het voordeel van deze nieuwe methode is dat het een uitgebreider en veel gedetailleerder beeld geeft van de energieprestatie van het gebouw.

Eén methode voor iedereen
De nieuwe methode is geschikt voor alle typen gebouwen: bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Doordat er nu één methode gehanteerd wordt, is er meer overzicht en minder complexiteit.

Concreet advies op basis van label
Nadat de opname is gedaan, ontvangt de gebouweigenaar het energielabel. De letters A tot en met G geven aan in hoeverre er sprake is van primair fossiel energiegebruik. A geeft een laag verbruik aan, G een hoog verbruik. Het aantal plusjes dat achter de A staat is bij utiliteitsbouw uitgebreid tot vijf en bij woningbouw tot 4. Bij het label ontvangt de eigenaar concrete adviezen om de energieprestatie en het comfort te verhogen. Op deze manier sluit het nieuwe energielabel aan bij de Trias Energetica (een driestappenstrategie om zo schoon en zuinig mogelijk om te gaan met energie), omdat het niet alleen het energiegebruik beperkt, maar ook het gebruik van hernieuwbare energie stimuleert en het gebruik van fossiele energie zo efficiënt mogelijk helpt te maken.

Wanneer en voor wie?
Het vernieuwde energielabel is in gebruik sinds 1 januari 2021 en is verplicht voor nieuwbouw. Daarnaast ben je verplicht een vernieuwd label aan te vragen bij een transactiemoment van bestaande bouw. Labels die voor 1 januari 2021 geregistreerd zijn, zijn 10 jaar geldig. Ook de nieuwe labels blijven 10 jaar geldig.

Onze energieadviseurs hebben ervaring met de vernieuwde methode en helpen je graag bij het verkrijgen van een label. Ook helpen ze je graag om na te gaan wat de gevolgen van de uitslag zijn.

Neem voor meer informatie contact op met je accountmanager of service@enpron.nl.