Actievoorwaarden member-get-member

 

 

De volgende actievoorwaarden zijn van toepassing:

  1. Klant komt alleen in aanmerking voor gratis monitoring als de aangebrachte lead klant bij Enpron wordt.
  2. Klant heeft recht op 6 maanden gratis monitoring als Enpron de offertes voor het meetcontract en de energiemonitoring getekend retour heeft ontvangen.
  3. Klant kan maximaal 6 maanden gratis monitoring ontvangen.
  4.  De 6 maanden gratis monitoring geldt voor één enkele aansluiting.
  5. Klant krijgt het bedrag ter waarde van 6 maanden monitoring teruggestort op het bij Enpron bekende bankrekeningnummer.
  6. Indien klant nog niet heeft betaald wordt de 6 maanden gratis monitoring verrekend met het door de klant te betalen bedrag.
  7. De overeenkomst wordt aangegaan op ten minste één grootverbruikaansluiting.