arrow_drop_up arrow_drop_down
Aanvraagperiode SDE++ subsidie geopend!
1 december 2020 

Aanvraagperiode SDE++ subsidie geopend!

Vanaf dinsdag 24 november 9:00 uur tot donderdag 17 december 17:00 uur is het mogelijk de SDE++ subsidie aan te vragen. Met deze subsidie, die in totaal 5 miljard euro bedraagt, stimuleert de overheid duurzame energieproductie en andere vormen van CO2-reductie. Bent u geïnteresseerd in het starten van een project waarbij u duurzame energie opwekt of op een andere manier de uitstoot van CO2 vermindert? Na het lezen van deze blog weet u wat de SDE++ subsidie inhoudt en hoe de aanvraagprocedure verloopt.

Van SDE+ naar SDE++

Tot begin 2020 konden ondernemers gebruikmaken van de SDE+ subsidie, ook wel Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie genoemd. Via deze subsidie biedt de overheid steun aan ondernemers die duurzame energie opwekken. De nieuwe SDE++ subsidie, oftewel de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie, stimuleert niet alleen de productie van duurzame energie, maar daarnaast ook het terugbrengen van de CO2-uitstoot. In feite is de SDE++ dus een uitbreiding van de SDE+ regeling. De belangrijkste verandering is dat:

 • de rangschikking van de aanvragen plaatsvindt op basis van de hoeveelheid vermeden CO2-uitstoot per ontvangen euro subsidie;
 • er technieken zijn toegevoegd die geen duurzame energie opwekken, maar die wel zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot.

Voor wie is de SDE++?

De subsidie is bedoeld voor bedrijven en instellingen uit sectoren als industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en gebouwde omgeving die willen investeren in systemen die minder CO2 uitstoten in vergelijking met gebruikelijke installaties. De systemen waarin kan worden geïnvesteerd zijn onderverdeeld in vijf categorieën:

 • duurzame elektriciteit
 • duurzame warmte (WKK)
 • duurzaam gas
 • CO2-reducerende warmte
 • CO2-reducerende productie

Onder elke categorie vallen verschillende technieken. Denk bijvoorbeeld aan elektrische boilers, zonne-energie, biomassa, aquathermie, CO2-afvang en -opslag, warmtepompen en waterstof.

Hoogte van subsidie

De kostprijs van de techniek die wordt toegepast noemt men het ‘basisbedrag’. De marktwaarde van het geproduceerde product heet het ‘correctiebedrag’. Het verschil tussen deze bedragen is de ‘onrendabele top’. Dit is het bedrag dat gesubsidieerd wordt. Het basisbedrag staat vast gedurende de looptijd die 12 tot 15 jaar kan zijn.

Het correctiebedrag wordt echter jaarlijks vastgesteld. Gaat de marktwaarde omhoog, dan stijgt het correctiebedrag. Het gevolg is dat de onrendabele top kleiner wordt en dat u minder subsidie ontvangt. Daalt de marktwaarde dan geldt het omgekeerde en ontvangt u dus een hoger subsidiebedrag.

Er geldt een maximum voor de hoogte van het subsidiebedrag. De grens ligt bij een subsidie-intensiteit van €300 per ton vermeden CO2. Het aanvragen van een subsidie op of boven deze grens is mogelijk, maar mogelijk wordt dan niet de totale onrendabele top vergoed.

Openstellingsrondes in fases verdeeld

Het indienen van de subsidieaanvraag kan tijdens vier fases. Elke fase kenmerkt zich door een maximaal aan te vragen subsidiebedrag per ton vermeden CO2. Dit bedrag stijgt per fase. Het indienen van een project met een lagere subsidiebehoefte is toegestaan. Hoe lager de ingediende prijs, hoe groter de kans op de subsidie.

De openstellingsrondes zien er als volgt uit:

FaseStart- en einddatumFasegrens subsidie-intensiteit (/ton CO2)
Fase 124 november 9:00 uur tot

30 november 17:00 uur

65
Fase 230 november 17:00 uur tot

7 december 17:00 uur

85
Fase 37 december 17:00 uur tot

14 december 17:00 uur

180
Fase 414 december 17:00 uur tot

17 december 17:00 uur

300

Bron: RVO.nl

Op de website van RVO vindt u een rekentool die op basis van uw installatie en het door u gekozen subsidiebedrag berekent in welke fase uw aanvraag valt.

Komt u in aanmerking?

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidie, dient u te voldoen aan een aantal algemene voorwaarden én aan een aantal voorwaarden per categorie. Controleer deze voorwaarden voordat u aan de aanvraag begint.

Aanvraagprocedure

De SDE++ subsidie kan worden aangevraagd van dinsdag 24 november 9:00 uur tot donderdag 17 december 17:00 uur. Ter voorbereiding van de aanvraag is het aan te raden de verschillende stappen door te nemen.

Stap 1: eHerkenning aanvragen

Om de aanvraag in te dienen, heeft u eHerkenning niveau 1 nodig. Als u nog geen eHerkenningsmiddel heeft, dan vraagt u dat hier aan. Het verwerken van de aanvraag duurt enkele dagen.

Stap 2: Bijlagen verzamelen

Om de aanvraag te kunnen doen, dient u enkele bijlagen mee te sturen. Allereerst heeft u een transportindicatie nodig. Deze is aan te vragen bij uw netbeheerder van 26 oktober tot uiterlijk 17 december 17:00 uur. Daarnaast is het meesturen van een haalbaarheidsstudie en de nodige vergunningen verplicht.

Stap 3: Aanvraag aanmaken

Het doen van de aanvraag bestaat uit vier stappen:

 1. Ga naar het eLoket, klik op ‘Aanvragen’ en log in met eHerkenning of DigiD.
 2. Op het tabblad ‘Thema selecteren’ kiest u voor welke categorie u de aanvraag doet.
 3. Beantwoord vervolgens een aantal vragen. Hierdoor verschijnt het juiste formulier.
 4. Vul het formulier in met de gegevens van uw installatie.

Krijgt u de aanvraag niet in één keer af, dan kunt u tussentijds opslaan en de procedure op een later moment hervatten. Uiteraard dient u alles naar waarheid in te vullen. Voor de windenergiecategorieën en vergistingsinstallaties kunt u een gebundelde aanvraag doen. Meer informatie hierover vindt u hier onderaan de pagina onder het kopje ‘Downloads’.

Stap 4: Aanvraag indienen

U kunt de aanvraag indienen binnen de tijden die hierboven staan aangegeven onder het kopje ‘Openstellingsrondes in fases verdeeld’. Dient u uw aanvraag in om 17:00 uur of later, dan wordt die met de volgende werkdag meegenomen.

Stap 5: In behandeling

RVO kijkt tijdens het behandelen van de aanvraag naar een aantal punten. Mochten zij vragen hebben, dan nemen zij contact met u op. De aanvragen worden behandeld op de volgorde waarop zij zijn binnengekomen. Wanneer er meer aanvragen binnenkomen dan dat er budget beschikbaar is, dan worden de aanvragen gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte. Er vindt loting plaats wanneer de budgetgrens precies tussen aanvragen met dezelfde behoefte in valt.

U krijgt uiterlijk 13 weken na uw aanvraag bericht. Eventueel kan die periode eenmalig verlengd worden met maximaal 13 weken.

Stap 6: De beschikking ontvangen

De beschikking die u ontvangt kan negatief of positief zijn. In het geval van negatief bericht kunt u een bezwaar indienen tot 6 weken na de afgiftedatum van de beschikking. Op de beschikking staat vermeld hoe u dat doet.

Na het ontvangen van een positieve beschikking kunt u beginnen met uw project. De uitbetaling start wanneer de installatie af is en in gebruik is genomen. Hierover meldt RVO het volgende:

 • De subsidie die RVO u toekent, is een maximumbedrag over de gehele looptijd van de subsidie. Hierbij wordt uitgegaan van de basisenergieprijs. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag.
 • De uiteindelijke hoogte van het voorschot wordt per jaar berekend op basis van de hoeveelheid geproduceerde subsidiabele energie en de hoogte van het correctiebedrag.

Gaat u gebruikmaken van de regeling dan horen daar enkele verplichtingen bij. Wat deze verplichtingen precies zijn, leest u hier.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van de SDE++ subsidie? Neem dan contact op via uw accountmanager of service@enpron.nl.

Over de schrijver
Ik praat ondernemers en managers graag bij over allerlei energiezaken. Van nieuwe wet- en regelgeving tot kansen en bedreigingen.
Reactie plaatsen