arrow_drop_up arrow_drop_down
AANSCHERPING EUROPESE KLIMAATDOELEN: WAT BETEKENT DIT VOOR U?
28 september 2020 

AANSCHERPING EUROPESE KLIMAATDOELEN: WAT BETEKENT DIT VOOR U?

Op woensdag 16 september heeft Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, haar eerste grote beleidstoespraak gehouden. Ze presenteerde onder andere de aanscherping van de Europese klimaatdoelen. De huidige afspraak is dat de CO2-uitstoot in Europa in 2030 met 40% gedaald moet zijn ten opzichte van de hoeveelheid in 1990. Het nieuwe voorstel is om de vermindering op te schroeven naar 55%. Het doel is namelijk dat Europa in 2050 klimaatneutraal is en met de huidige afspraken, blijkt dat niet haalbaar.

 De mensheid veilig stellen

De wereld kampt met een probleem dat ‘broeikaseffect’ heet. Dit verschijnsel zorgt ervoor dat de aarde opwarmt. Dat klinkt voor sommigen misschien aantrekkelijk, maar is het niet. Door de opwarming maken we extremere weersomstandigheden mee. Denk aan hevige regenbuien en stormen die de nodige ravage achterlaten. Een ander voorbeeld zijn de steeds vaker voorkomende hittegolven, met bosbranden en mislukte oogsten als gevolg. “Dit is niet om de planeet te redden, dat kan ze zelf wel. We moeten de toekomst van de mensheid veilig stellen. Dit is een cruciaal moment voor onze gezondheid, onze economie en de strijd tegen het klimaat,” aldus klimaatcommissaris Frans Timmermans.

Hoe gaan we dat doen?

Een dag na de beleidstoespraak hebben commissarissen Frans Timmermans en Kadri Simon bekendgemaakt hoe die 55% kan worden bereikt. De energiesector is de voornaamste bron van vervuiling, omdat die in grote hoeveelheden fossiele brandstoffen gebruikt.  Binnen die sector valt dus veel winst te behalen. Maar ook van andere sectoren wordt verwacht actie te ondernemen. Samengevat zien de plannen er als volgt uit.

Meer duurzame energie opwekken

Om de huidige doelstelling (CO2-uitstoot in Europa met 40% laten zakken) te halen, zou het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik moeten stijgen tot 32%. De nieuwe doelstelling (CO2-uitstoot in Europa met 55% laten zakken) vraagt om een stijging van 38,5%. Dit is haalbaar door kolencentrales te sluiten en meer gebruik te maken van zonne-, wind- en water(stof)energie.

Meer energie besparen

Het is voor de hand liggend: wordt er minder energie verbruikt, dan hoeft er minder opgewekt te worden. De huidige doelstelling van het verlagen van het energieverbruik met 32,5% zal opgeschroefd moeten worden naar 36 tot 37% om de nieuwe doelstelling te halen.

Betalen voor CO2-uitstoot

Als het uitstoten van CO2 financieel onaantrekkelijk is, zullen bedrijven sneller hun best doen om die uitstoot te verminderen. Op dit moment wordt dat gedaan door bedrijven te laten betalen voor hun uitstoot. Dit principe wordt ook wel emissiehandel genoemd. Het plan is om de emissiehandel uit te breiden naar het wegtransport, de scheepvaart en de bouw.

CO2-uitstoot van auto’s en bussen verlagen

Er moeten strengere regels komen met betrekking tot de maximale uitstoot van auto’s en bussen, meent de Commissie. Ze kijken hierbij naar zowel oude, als nieuwe voertuigen. De huidige regel stelt dat nieuwe personenauto’s vanaf 2021 gemiddeld 37,5% minder uitstoot moeten produceren. Volgens het nieuwe beleid zal dat tot 50% verhoogd worden. Wat betreft oude auto’s wordt er gekeken naar opkoopregelingen.

Woningbouwsector groener maken

De Commissie wil een “renovatiegolf” in de EU op gang brengen binnen de woningbouwsector. Nieuwe woningen en gebouwen dienen groen te zijn, zodat de energiekosten dalen.

Minder uitstoot door landbouw

Niet alleen de werkwijze van landbouwers wordt anders, ook de producten die zij produceren gaan veranderen. De Commissie schrijft namelijk voor dat de uitstoot lager dient te worden. Daarnaast vragen ze de sector meer producten te produceren die duurzaam zijn.

Meer bebossing

Bomen spelen een belangrijke rol in dit verhaal, omdat ze CO2 opnemen uit de lucht en dit omzetten in zuurstof. Het beschermen van bossen was al belangrijk, maar de Commissie gaat nog een stap verder door bossen te willen uitbreiden.

Meer geld voor én door verduurzaming

Het uitvoeren van een dergelijk groot plan brengt de nodige kosten met zich mee. Tot 2030 zullen de EU-landen jaarlijks 350 miljard euro moeten investeren. Dat is 90 miljard meer dan is begroot voor het huidige plan.

Om dit te bekostigen wil de Commissie gebruik maken van het corona-hulppakket dat in het leven is geroepen tijdens de coronacrisis. Een van de voorwaarden van dit pakket ter waarde van 750 miljard euro, is namelijk dat meer dan een derde dient te worden besteed aan het verbeteren van klimaat en milieu. De Commissie is van mening dat er dus vanuit die pot geïnvesteerd kan worden in het behalen van de klimaatdoelen. Dit betekent dat er voor u als ondernemer hoogstwaarschijnlijk subsidies vrijkomen om uw bedrijf te helpen verduurzamen.

Volgens een effectenstudie van de Commissie hoeven de forse investeringen de economie niet te schaden. Sterker nog, het plan levert geld op: als Europa door de verduurzaming minder olie en gas  hoeft te importeren, scheelt dat een uitgave van 100 miljard euro tot 2030. In de periode tot 2050 bespaart Europa zo zelfs tot 3.000 miljard euro.

Wanneer gaan de maatregelen in?

In juni 2021 spreken de lidstaten zich uit over het voorstel. Sommige landen vinden de maatregelen te streng, terwijl andere ze graag nog strenger zien. Of alles op bovenstaande manier gaat gebeuren, is dus nog  niet helemaal zeker. Wat wel zeker is, is dat  Nederland de doelstellingen accepteert.

Wat u nu al kunt doen

U als ondernemer in Nederland krijgt te maken met steeds strenger wordende eisen met betrekking tot verduurzaming. Voor sommige bedrijven gelden al eisen. In dat geval wordt van u verwacht bepaalde maatregelen te treffen binnen een aangegeven periode.

Wilt u weten welke maatregelen er al voor uw onderneming gelden of gaan gelden? Heeft u vragen over energiebesparing en verduurzaming? Of zou u meer informatie willen over subsidies? Neem dan contact op via uw accountmanager of via service@enpron.nl.

Wilt u hulp bij het realiseren van besparingen, minder energiekosten en meer vrijheid om te ondernemen? Dan is Enpron Premium dan iets voor u.

Over de schrijver
Ik praat ondernemers en managers graag bij over allerlei energiezaken. Van nieuwe wet- en regelgeving tot kansen en bedreigingen.
Reactie plaatsen