arrow_drop_up arrow_drop_down
4 april 2019 

Informatieplicht Energiebesparing: hoe zit dat?

 

In het begin van het jaar schreven we al over de Informatieplicht Energiebesparing waar bedrijven en andere organisaties per voor 1 juli 2019 aan moeten voldoen. Inmiddels is het duidelijk wat de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) van u verwacht.

Wat is de Informatieplicht?

De Informatieplicht is ontstaan uit het Klimaatakkoord. In dit akkoord uit 2018 is besloten dat er in 2030 49% minder CO2- uitstoot moet zijn. In 2050 zelfs 90% minder. Om dit te bereiken zullen de bedrijven in Nederland ook een duit in het zakje moeten doen. Zo moet een bedrijf dat meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 verbruikt verplicht energiebesparende maatregelen nemen die binnen 5 jaar terug te verdienen zijn. Op deze manier wil de overheid de klimaatdoelstellingen proberen te halen.

Zo ver zijn we echter nog niet. De eerste stap hiervoor is dat er bekend moet zijn welke maatregelen u al heeft genomen. Er zijn in Nederland 29 Omgevingsdiensten die moeten toezien op de naleving van het Activiteitenbesluit. In Noord-Holland is dit bijvoorbeeld de RUD Noord-Holland Noord en in Friesland de FUMO. Bij deze organen moet dus bekend zijn welke energiebesparende maatregelen u al genomen heeft. Hiervoor is de Informatieplicht in het leven geroepen.  

Als u meer dan 50.000 kWh en/of meer dan 25.000 m3 per jaar verbruikt moet u voor 1 juli 2019 hebben aangegeven welke energiebesparende maatregelen in uw organisatie zijn toegepast en welke nog niet. Zo weet de Omgevingsdienst wat er nog moet gebeuren om de klimaatdoelen te behalen.

 Er zijn zo’n 100.000 bedrijven die moeten voldoen aan de Informatieplicht. Zodra deze bedrijven hebben doorgegeven wat de stand van zaken is zal deze Informatieplicht waarschijnlijk worden omgezet in een Energiebesparingsplicht. Als dit zo is zal u de maatregelen die in uw situatie binnen vijf jaar terug te verdienen zijn moeten uitvoeren.

De energiebesparende maatregelen

Er zijn legio voorbeelden van energiebesparende maatregelen. Om energieverbruikers op weg te helpen zijn er vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Erkende Maatregelen vastgesteld. In totaal zijn er 19 branche gedefinieerd en per branche zijn er 40 tot 80 energiebesparende maatregelen. Eenvoudige voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn het aanbrengen van Ledverlichting en spouwmuurisolatie, maar de maatregelen zijn technisch van aard. Zo kunnen de opstarttijden van de Cv-installatie afgestemd worden op de interne warmtelast. Om te checken of dit is gebeurd zal er een bepaalde mate van technische kennis aanwezig moeten zijn. De complete Erkende Maatregelen-lijst per branche kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Hoe voldoe ik aan de Informatieplicht?

Om te voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing moeten de Erkende Maatregelen gecheckt worden die op uw bedrijf van toepassing zijn. Deze checklist wordt vervolgens ingeleverd via het eLoket van de RVO. Om dit in te leveren heeft u een eHerkenning nog, dat kunt u zien als een DigiD voor bedrijven.

Informatieplicht Service

Om te voldoen aan de Informatieplicht per 1 juli moeten de Erkende Maatregelen die op uw organisatie van toepassing zijn getoetst worden. Aangezien hier bovengemiddeld veel technische kennis voor nodig is, naast dat het tijdrovend is, hebben wij de Informatieplicht Service in het leven geroepen. 

Met deze dienstverlening willen we zorgen dat u voor 1 juli voldoet aan de wettelijke verplichting. Een van onze technische specialisten komt dan bij u op locatie en zal alle energiebesparende maatregelen checken. Dit zal zo’n 3 á 4 uur in beslag nemen. Vervolgens leveren wij het rapport in via eLoket. Uiteraard ontvangt u dan een kopie van het rapport.

Voldoet u nog niet aan de Informatieplicht? Vraag dan hier de Informatieplicht Service aan zodat we u kunnen helpen.

 

Over de schrijver
Hi! Ik werk sinds 2017 bij Enpron en schrijf sindsdien artikelen om ondernemers en managers te informeren over allerlei energiezaken. Van nieuwe wet- en regelgeving tot kansen en bedreigingen.
Reactie plaatsen