arrow_drop_up arrow_drop_down
2 juli 2018 

Waarom heb je een energieprofessional nodig?

 

Veel mensen vinden energie een ingewikkeld onderwerp. Zeker grootverbruikers hebben te maken met veel verschillende partijen. Zo heb je te maken met de energieleverancier, de netbeheerder en het meetbedrijf. Dan speelt de Belastingdienst ook nog een rol. Allemaal sturen ze facturen met soms meerdere posten en met de toenemende concurrentie in de markt wordt het steeds complexer. Soms zie je door de bomen het bos niet meer. Dat begrijpen wij heel goed.

Wat doen al die partijen voor je?

De energieleverancier is het meest bekend voor iedereen. Je bent klant bij Nuon, Essent of Engie en daar neem je stroom en gas af. Iedere maand krijg je hiervoor een factuur. Kleinverbruikers betalen een voorschot en grootverbruikers betalen achteraf. Jouw stroom en gas moet ook nog vervoerd worden naar jouw locatie, zodat het daar kan worden verbruikt. Dit gaat via een netwerk aan kabels en leidingen. Het bedrijf wat dat vervoerd is de netbeheerder. Nederland is verdeeld in zeven netbeheerders. Zij zorgen voor de aanleg en het onderhoud van het netwerk.

 Verdeling netbeheerders Nederland

Verdeling netbeheerders Nederland

 

In de afbeelding is te zien hoe de regio-verdeling van netbeheerders er uit ziet. Liander, Enexis en Stedin beheren zo’n 90% van ons land en zijn dus de grootste drie netbeheerders.  

De laatste partij is het meetbedrijf. Zij meten hoe veel stroom en gas er verbruikt wordt op een aansluitadres en geven dit door aan de netbeheerder. Om dit te doen zit er een meter van het meetbedrijf in de meterkast. Als kleinverbruiker kun je het meetbedrijf niet vrij kiezen, hier betaal je het meettarief aan de energieleverancier. Grootverbruikers kunnen wel vrij kiezen voor een meetbedrijf. De kosten voor de meetinrichting kunnen afhankelijk van het type meter behoorlijk variëren tussen de verschillende meetbedrijven. Hier zijn dus wat voordelen te behalen.

De energietransitie; wat gaat er veranderen?

Wat al deze bedrijven gemeenschappelijk hebben is dat ze meer verdienen naarmate jij meer energie gaat verbruiken. De energieleverancier uiteraard door de verkoop van gas en elektriciteit, maar ook de netbeheerder en het meetbedrijf. Zelfs de Belastingdienst, die met haar Energiebelasting energie verbruik wil ontmoedigen, verdient meer naarmate je meer gas en stroom verbruikt. Dat is op z’n minst bijzonder te noemen, aangezien we in het Activiteitenbesluit hebben afgesproken dat we ons eraan moeten verbinden om minder energie te verbruiken. Daarom is het heel zinvol om iemand in te schakelen die je helpt bij het verbruiken van minder energie in de energietransitie.

De energietransitie bestaat uit twee onderdelen: minder energie verbruiken en overgaan naar duurzamere bronnen van energie. Het minder energie verbruiken wil de overheid voornamelijk bewerkstelligen via wet- en regelgeving. Zo is er een groep bedrijven wat een Energy-Efficiency Richtlijn verplicht moet laten uitvoeren. Dit is een rapport wat de energiestromen in een gebouw weergeeft en het besparingspotentieel laat zien. Verder moet een kantoor wat groter is dan 100 m2 verplicht minimaal een energielabel C hebben. Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden die bedrijven moeten toepassen, afhankelijk van hun situatie.

Daarnaast zullen we meer en meer gebruik moeten maken van andere energiebronnen, zoals zonnepanelen of een windmolen. Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Veel van deze mogelijkheden zorgen er voor dat je niet alleen energieconsument wordt, maar ook energieproducent. In het geval van zonnepanelen ga je stroom opwekken en die terugleveren aan het stroomnet. Dit zorgt er voor dat er veel meer producenten, waar er voorheen maar een paar bedrijven stroom konden produceren.

Waarom heb je een energieprofessional nodig?

Er gaan binnen nu en tien jaar heel veel dingen veranderen in de energiebranche. Alle veranderingen zullen de twee doelstellingen van de energietransitie ondersteunen: minder energie verbruiken en overgaan naar duurzamere bronnen van energie. Dat brengt voor de energieverbruiker een aantal uitdagingen mee.

Zoals gezegd verwacht de overheid van grootverbruikers dat ze actief bijhouden wat hun verbruik is en wat ze er aan doen om dit te verlagen. Hier zul je actief mee aan de slag moeten gaan. De omgevingsdiensten in de verschillende regio’s zijn belast met het toezicht en de handhaving dat alle grootverbruikers zich hier aan houden. Naast dat het wettelijk verplicht is om actief je energieverbruik te verlagen kun je er simpelweg ook veel geld mee kunt besparen. Gemiddeld verbruiken gebouwen in Nederland 25% te veel aan energie. Als je dit terug kunt brengen zou dit voor iedere organisatie een hoop geld schelen.

Om te weten waar je kunt besparen moet je eerst weten hoe jouw gebouw presteert. Daar kom je achter via energiemonitoring. Door gedurende een paar maanden, bij Enpron nemen we vaak een half jaar, data te verzamelen over je energieverbruik kun je zien op welke momenten er pieken zijn en wanneer er juist weinig energieverbruik is. Het inzicht in het verbruik zorgt er al voor dat er in organisaties een gedragsverandering plaatsvindt. Door bewust te zijn van je continue vraag naar elektra en gas ga je zoeken naar mogelijkheden om dit te beinvloeden, zoals het terugdraaien van de kachel of het ’s nachts uitschakelen van computers ipv de stand-by modus. Hier is al een besparing tot 10% in het verbruik te realiseren.

De grote besparing komt bij de data-analyse. Het verbruik zou namelijk moeten passen bij jullie bedrijfsproces, toch? Dat is in veel gevallen niet zo. In een van onze vorige blogs is te lezen dat een kantoorgebouw ’s nachts de helft van haar stroom verbruikte. Dat is vreemd voor een gebouw waar van 9 uur ’s ochtends tot 5 uur ’s middags mensen werken. Omdat wij van meer dan 3.000 gebouwen in Nederland data kunnen inzien hebben we goed vergelijkingsmateriaal. Zo wordt vaak snel geconcludeerd dat een gebouw niet energie efficiënt presteert en dat er dus kostenbesparingen te realiseren zijn. In het voorbeeld van dit kantoorgebouw, waar we de naam niet van mogen noemen, resulteerde dat in een kostenbesparing van meer dan €17.000,- per jaar.

Als je gebouw energie-efficiënt presteert en je hebt verschillende energiebesparende maatregelen genomen kun je gaan nadenken over van welke energiebronnen je gebruik gaat maken. Zo kunnen er zonnepanelen geïnstalleerd worden, maar ook kun je gebruik maken van aardwarmte voor je warmwatervoorziening. Ook hierbij zijn uiteraard kostenbesparingen te realiseren, maar over het algemeen gaan deze maatregelen ook gepaard met grotere investeringen. Belangrijk bij een dergelijke beslissing zijn de terugverdientijden. Hier moet je in bijna alle gevallen een professional raadplegen voor een objectief advies.

Begin bij energiemonitoring

Om meer inzicht te krijgen in jouw situatie en meer grip te krijgen op de energiezaken is energiemonitoring het startpunt. De eerste stap is weten wat er in jouw gebouw gebeurt, om vervolgens hierop te kunnen handelen. Zo kun je de energieleverancier, netbeheerder en meetbedrijven met een goed onderbouwd verhaal benaderen, of laten benaderen door een professional. Ook kun je gezamenlijk kijken naar energiebesparende maatregelen waar je veel kosten mee kunt besparen.

 

Over de schrijver
Hi! Ik werk sinds 2017 bij Enpron en schrijf sindsdien artikelen om ondernemers en managers te informeren over allerlei energiezaken. Van nieuwe wet- en regelgeving tot kansen en bedreigingen.
Reactie plaatsen