arrow_drop_up arrow_drop_down
12 februari 2018 

Nieuwe erkende maatregelen voor energiebesparing bekendgemaakt

 

Per 1 januari 2018 heeft de overheid nieuwe erkende maatregelen bekendgemaakt voor zes bedrijfstakken. Deze maatregelen zijn opgenomen in de nieuwe regeling van het activiteitenbesluit. In dit besluit staat beschreven dat bedrijven een energiebesparingsverplichting hebben, de erkende maatregelen vertelt je hoe je dit kunt doen. 

Om welke maatregelen gaat het?

Het toepassen van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) staat nu als maatregel op deze lijst. Ook duurzaam beheer en onderhoud (DBO) is toegevoegd als erkende maatregel. Wat houdt dit precies in? Het gaat om het registreren en monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik met het onderzoeken van afwijkingen en treffen van maatregelen. Daarbij moet er onder andere gekeken worden naar en het periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen.

Voor welke bedrijven geldt dit?

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3. Deze nieuwe erkende maatregelen gelden voor volgende sectoren;  

  • Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen

  • Kantoren

  • Onderwijsinstellingen

  • Sport en recreatie

  • Hotels en restaurants

  • Bedrijfshallen en detailhandel

Toezicht en handhaving

Op het moment dat je kunt laten zien dat je de erkende maatregelen hebt toegepast voldoe je aan de energiebesparingsverplichting. Het bevoegd gezag zal eerst beginnen met het stimuleren om de maatregelen te nemen. Mocht je als organisatie hier uiteindelijk niet aan voldoen dan kan een dwangsom volgen.

Kijk voor alle erkende maatregelen per bedrijfssector die vanaf januari 2018 gelden ook op: https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/

Bronnen: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/bestaande-bouw/activiteitenbesluit

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/doelmatig-beheer/

 

Over de schrijver
Hi! Ik werk sinds 2017 bij Enpron en schrijf sindsdien artikelen om ondernemers en managers te informeren over allerlei energiezaken. Van nieuwe wet- en regelgeving tot kansen en bedreigingen.
Reactie plaatsen