arrow_drop_up arrow_drop_down
12 februari 2018 

Is jouw bedrijf klaar voor een energietransitie?

 

De energietransitie is een beleidsplan van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen over te stappen. In het beleidsplan staan ook doelstellingen die gevolgen hebben voor bedrijven. Met de nieuwe landelijke en wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van energie- en internettechnologie spreken sommige kenners zelfs over een energierevolutie. Wat gaat dit voor jouw bedrijf betekenen en hoe bereid je hierop voor?

Een energierevolutie?

Volgens Jeremy Rifkin, econoom en politiek adviseur, hebben we te maken met de derde industriële revolutie. De manier waarop we energie gaan gebruiken zal drastisch veranderen door de samenwerking van energie- en internettechnologie. Volgens Rikfin zal het gaan om een energierevolutie waarin het gaat om o.a. hernieuwbare energievoorzieningen en slimme systemen.

Huishoudens en bedrijven zullen in de toekomst mini energiecentrales worden. Het bedrijf Tesla heeft bijvoorbeeld een zonnedak ontwikkelt in combinatie met een batterij die een heel huis kan voorzien van hernieuwbare energie.

 

Gevolgen voor jouw organisatie

De manier waarop we energie gaan gebruiken en verbruiken zal dus gaan veranderen. De overheid en omgevingsdienst zullen door handhaving hierop toezien. Bedrijven en instellingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 hebben een energiebesparingsverplichting. Een verplichting om energiebesparing kan ook voordelen met zich meebrengen zoals besparing op de totale energiekosten.

Om aan energiebesparing te doen en klaar te zijn voor de toekomst zijn er verschillende maatregelen die je kunt treffen. Zoals Tesla oplossingen biedt voor huishoudens zijn er ook steeds meer slimme oplossingen voor bedrijven.

 

Je staat op een tweesprong

Je staat als bedrijf dus voor het vraagstuk; wachten we op een omgevingsdienst om verplicht aanpassingen te doen of beginnen we zelf al met het energievraagstuk om aan energiebesparing te doen?  Als jouw bedrijf er voor kiest om zelf te beginnen met energiebesparing, waar moet je dan beginnen? Hieronder geven we een kort overzicht van de stappen die jouw organisatie kan zetten.

1.     Inzicht

Het begint met het inzichtelijk maken van het energieverbruik. Dit doe je door fijnmazige data uit je meter halen door het monitoren van het elektriciteits- en aardgasverbruik.

2.     Analyseren

De volgende stap is periodiek controleren van beschikbare gegevens over het energiegebruik over de dag-, avond-/nacht- en weekendperiode en het analyseren van afwijkingen. Je hebt hierdoor inzichtelijk gemaakt wat het gedrag is van de organisatie en het gedrag van de bijbehorende technieken.

3.     Beïnvloeding

De laatste stap is de vraag of en hoe je invloed kan uitoefenen op afwijkingen in het energieverbruik. In sommige gevallen gaat het om een pure gedragsverandering om energie te kunnen besparen. In andere gevallen gaat het om een investering. Hierbij is het voor een overheid belangrijk dat het gaat om een best beschikbare techniek (BBT) en dat het een terugverdientijd heeft binnen vijf jaar.

Meten is weten

Dus we zitten in een energietransitie en dat betekent dat we naar meer hernieuwbare vormen van energie gaan. Organisaties hebben hierin verplichtingen om de doelstellingen uit de beleidsplannen van de overheid waar te kunnen maken. Echter begint het voor organisaties bij inzicht en het meten van het energieverbruik. Hierdoor kan er uiteindelijk worden bepaald welke stappen je moet zetten om de beoogde doelstellingen te behalen en te voldoen aan wet- en regelgeving.

 

Over de schrijver
Hi! Ik werk sinds 2017 bij Enpron en schrijf sindsdien artikelen om ondernemers en managers te informeren over allerlei energiezaken. Van nieuwe wet- en regelgeving tot kansen en bedreigingen.
Reactie plaatsen